You are here

Multimedijski sustavi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati značajke elemenata multimedijskih sustava.
  • Definirati pojmove multimedijskog sustava.
  • Interpretirati osnovne principe razvoja i evaluacije multimedijskih sustava.
  • Izraditi jednostavne primjere multimedijskih proizvoda.
  • Klasificirati i definirati sadržaj multimedijskih sustava.