You are here

Dinko Jurjević, mr. sig., predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
obavezna prethodna najava i dogovor termina mailom
Kabinet: 
413
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Teorija gorenja i gašenja
Specijalistički studij sigurnosti na radu - ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA
Specijalistički studij sigurnosti na radu - PROCJENA UGROŽENOSTI I ORGANIZACIJA SIGURNOSTI U TURIZMU
Specijalistički studij sigurnosti na radu - ZAŠTITA OD POŽARA U PROMETU

Asistent na kolegijima: