You are here

Osnove informatike

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Predavanja: Podatak i informacija. Informatika. Informacijske tehnologije. Informacijsko društvo. Društvo znanja. Informacijski sustav. Razvoj obrade podataka i računala. Računalni sustav. Izbor računalne opreme. Programska potpora radu računala. Matematičke i logičke osnove rada računala. Organizacija podataka. Umjetna inteligencija. Računalne mreže. Internet. Web 2.0 tehnologije. Sigurnost informacijskih sustava. E-poslovanje. Informacijska i komunikacijska tehnologija u obrazovanju. Rad u sustavu e-učenja Moodle.

Vježbe: Operativni sustav (MS Windows 7), Internet, računalni alat za obradu teksta (MS Word 2007), tablični kalkulator (MS Excel 2007).