You are here

Konzultacije

17.11.17 - Kristina Dundović - konzultacije 20.11.
06.11.17 - KONZULTACIJE DOROTEA ŽIC OD 6.11.2017. NA DALJE
18.10.17 - Konzultacije u zimskom semestru - Dijana Liveric
16.10.17 - Konzultacije u zimskom semestru ak. god. 2017./2018. - T. Šepić
11.10.17 - Mr. sc. Anastazija Vinković Kravaica - konzultacije tijekom zimskoga semestra ak. god. 2017/18.
11.10.17 - Konzultacije tijekom zimskog semestra - mr. sc. E. Ribarić Čučković

 

A B C Č Ć D Đ F G H I J K L Lj M N O P R S Š T U V Z Ž

 

A    na vrh

 

B    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Snježana Babić, predavač PON 14:45 - 16:45
ČET 10:15 - 11:15
411 353-706 sbabic@veleri.hr
dr. sc. Ivica Barišić, profesor visoke škole PON 15:00 - 16:00, 19:00-19:30
ČET 14:30 - 16:00
433 677-212 ivica.barisic@veleri.hr
Miljenko Belančić, predavač ČET 16:00 - 17:00 417 098/ 499-868 miljenko.belancic@hzinfra.hr
Dario Bognolo, predavač PON 16:00 - 17:30
UTO 14:30 - 16:00
412 353-712 dbognolo@veleri.hr
mr. sc. Zrinka Brajan, predavač UTO 15:00 - 16:00 098/ 987-6811 zrinka.brajan@email.t-com.hr
Tatjana Bratanović, asistent PAZIN: ČET 16:00 - 16:45 tbratan@veleri.hr
Marino Braut, predavač ČET 16:30 - 17:30 422 353-723 mbraut@veleri.hr
Krešimir Bronić, predavač PON 17:00 - 18:00 kresimir.bronic@pu.htnet.hr
dr. sc. Kristina Brščić, profesor visoke škole UTO 14:00 - 15:00 052/ 408-303 kristina.brscic@veleri.hr
dr. sc. Marijan Bubola, viši predavač ČET 16:00 - 17:00 marijan@iptpo.hr
mr. sc. Denis Buterin, predavač ČET 15:45 - 16:30 433 353-728 denis.buterin@veleri.hr

 

C    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

Č    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

Ć    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

D    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Kristijan Damijanić, predavač SRI 17:00 - 17:45
ČET 9:00 - 11:15
052/ 451-965 kristijan.damijanic@veleri.hr
Vlatka Davidović, predavač UTO 10:00 - 12:00
UTO 16:00 - 17:00
431 353-755 vlatka.davidovic@veleri.hr
dr. sc. Sandra Debeljak, predavač PON 14:00 - 17:00 419 353-721 sandra.debeljak@veleri.hr
dr. sc. Ivana Dminić Rojnić, predavač PON 10:00 - 12:00
SRI 14:00- 16:00
28 052/ 451-965 ivana.dminic@veleri.hr
doc. dr. sc. Slavica Dudaš, viši predavač Rijeka: SRI 15:00 - 17:00
Poreč: PON 14:00 - 16:00
Rijeka: 416 052/ 451-960; 051/353-716 slavica.dudas@veleri.hr
Kristina Dundović, predavač PON 9:00 - 10:30
PON 14:30 - 16:00
432 353-743 kdundovic@veleri.hr

 

Đ    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
prof. dr. sc. Dario Đerđa PON 16:00 - 17:00 419 353-721 dariod@pravri.hr

 

F    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Mensur Ferhatović, predavač ČET 20:00 - 20:45 412 353-712 mferhatov@veleri.hr
Marino Franušić, predavač

 

G    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Maja Gligora Marković, viši predavač UTO 17:30 - 18:30
ČET 14:00 - 16:00
ČET 13:00-14:00 ERASMUS+ KONZULTACIJE
419 353-724 mgligoram@veleri.hr
dr. sc. David Gluhić, viši predavač SRI 17:00 - 18:00 david.gluhic@pu.t-com.hr
mr. sc. Marino Golob, viši predavač Rijeka: UTO 13:00 - 16:00
Pazin: PON 15:00 - 16:00
418 353-718 golob.marino@gmail.com
Martin Golob, asistent Rijeka: PON 9:00 - 10:00
Rijeka: UTO 12:00 - 13:00
Rijeka: SRI 15:00 - 16:00
Pazin: ČET 15:00 - 16:00
432 353-743 martin.golob@veleri.hr
dr. sc. Smiljana Goreta Ban, profesor visoke škole UTO 20:00 - 21:00 052/408-321 smilja@iptpo.hr
Ivan Grakalić, predavač PON 18:15 - 19:15 303 353 - 731 ivan.grakalic@veleri.hr
Željko Grgurić, asistent zeljko.grguric9@ri.t-com.hr
Mira Grizelj, predavač SRI 16:30 - 17:30 422 353-723 Mira.Grizelj@veleri.hr
Sanja Grujić, asistent PAZIN: PET 18:00 - 18:45 095/ 908 3228 sgrujic@veleri.hr
Erika Gržin, predavač po dogovoru mailom 434 353-726 erika.grzin@veleri.hr

 

H    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Saša Hirnig, viši predavač PON 16:00 - 17:30
UTO 9:00 - 10:30
406 353-754 sasa.hirnig@veleri.hr
dr. sc. Bojan Hlača, profesor visoke škole SRI 9:30 - 10:30
SRI 17:30 - 18:30
435 353-735 bhlaca@veleri.hr
Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio, asistent ČET 9:00 - 11:00 bhlevnjak@gmail.com

 

I    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, profesor visoke škole PON 15:30 - 16:30 kabinet nastavnika na Institutu 052/ 408-329 anita@iptpo.hr

 

J    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
doc. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š. PON 19:15 - 20:45
UTO 14:00 - 15:30
420 353-720 alen.jakupovic@veleri.hr
mr. sc. Katica Jurasić, viši predavač PON 15:30 - 16:30
SRI 13:00 - 14:00
434
mr. sc. Goran Jurin, v. pred. po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja Goran.Jurin@hakom.hr
Dinko Jurjević, mr. sig., predavač obavezna prethodna najava i dogovor termina mailom 413 dinko.jurjevic@gmail.com

 

K    na vrh­­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Marin Kaluža, viši predavač PON 15:30 - 17:45
ČET 18:15 - 19:00
420 353-720 mkaluza@veleri.hr
Kruno Kaurić, predavač ČET 15:00 - 15:45 434 353-726 kruno.kauric@hotmail.com
mr. sc. G. Kolaric, viši predavač 418 353-718 gkolaric@veleri.hr
izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen, prof. v. škole UTO 16:00 - 17:00
SRI 18:30 - 19:30
433 098/216-770 vkomen@veleri.hr
dr. sc. Urška Kosić, predavač ČET 13:00 - 17:00 098/978-70-87 urska.kosic@veleri.hr
Hrvoje Kostelić, predavač PON 15:00 - 16:00 417 353-722 hrvoje.kostelic@veleri.hr
dr. sc. Vesna Kovačević, viši predavač SRI 15:30 - 17:00
ČET 16:00 - 17:30
052/ 431-603 vesna.kovacevic@veleri.hr
mr. sc. Vesna Krajči, predavač ČET 14:30 - 17:30 303 353-731 vkrajci@veleri.hr
dr. sc. Elena Krelja Kurelović, viši predavač ZIMSKI SEMESTAR:
Pazin: UTO 16:00 - 17:30
Poreč: SRI 19:00 - 20:30
LJETNI SEMESTAR:
Rijeka: PON 15:30 - 17:00
Pazin: UTO 16:00 - 17:30
430 353-737 elena.krelja-kurelovic@veleri.hr
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić dkrizmanic@math.uniri.hr
dr. sc. Marko Kršulja, predavač UTO 13:30 - 15:00
ČET 17:30 - 19:00
412 353-712 mkrsulja@veleri.hr
Elvis Kukuljan, predavač u dane održavanja ispita i predavanja 411 353-706 elvis.kukuljan@veleri.hr

 

L    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
doc. dr. sc. Jonatan Lerga 303 353-731 jonatan.lerga@veleri.hr
Dijana Liverić, asistent PON 14:15 - 17:15 431 353-755 dliveric@veleri.hr
Denis Lopac, predavač Srijeda 12:00 - 13:00 414 353-744 denis.lopac@veleri.hr
Željko Lovrić, predavač ČET 19:00 - 20:00
ili po dogovoru na mail ili tel.
091/ 434-5369 zeljko27021964@gmail.com
dr. sc. Igor Lukić, predavač SRI 13:00 - 15:00 27 052/ 408-340 igor@iptpo.hr

 

Lj    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

M    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Damir Malnar ČET 17:30 - 18:30
PET 16:00 - 18:00
303 353-731 dmalnar@veleri.hr
Mladen Marinac, asistent PON 14:00 - 17:00 415 353-715 mladen.marinac@veleri.hr
mr. sc. Mirta Mataija, predavač UTO 16:00-18:00
SRI 12:30-14:00
426 353-740 mirta.mataija@veleri.hr
mr. sc. Antonija Mihaljević, predavač ČET 14:15 - 17:15 432 353-743 amihaljevic@veleri.hr
dr. sc. Nermina Mujaković, izv.prof. mujakovic@inet.hr
prof. dr. sc. Ibrahim Mujić, prof.v.š. PON 15:00 - 16:00
PON 19:00 - 20:00
091/ 2518-373 ibrahim.mujic@ri.t-com.hr
Duško Mustać, predavač UTO 16:00 - 17:00 422 353-723 dusko.mustac@posta.hr

 

­N    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Dean Noč, asistent po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja Dean.Noc@t.ht.hr

 

O    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Milan Oplanić, prof.v.š. SRI 15:30 - 16:30 052/ 408-330 milan@iptpo.hr

 

P    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Ida Panev, predavač PON 18:15 - 19:00
UTO 11:30 - 13:00
SRI 9:45 - 10:30
411 353-706 ipanev@veleri.hr
mr. sc. Zvonimir Peranić, predavač PON 18:00 -
ČET 19:00 -
432 353-743 zperanic@veleri.hr
Zlatko Perić, mr. sig., viši predavač po dogovoru mailom 434 091/223-5278 i 099/651-7075 zlatko.peric@ri.htnet.hr
Marija Perušić, predavač PON 16:15 - 17:15 422 353-723 marija.perusic@posta.hr
dr. sc. Siniša Petrović, profesor visoke škole Sigurnost na radu : Zimski semestar, Srijeda, 13:00-16:00 i 20:00-21:00
Nakon završetka predavanja prema dogovoru na Poljoprivrednom odjelu Poreč
Poljoprivredni odjel: Zimski semestar, Petak 11:00-14:00 i 16:00-17:00
Poljoprivredni odjel: Ljetni semestar, Ponedjeljak, 12:30-15:30 i 17:00-18:00
Rijeka: 411 Poreč: 5 051/353-706 052/451-960 spetrov@veleri.hr
Veljko Pevalek, asistent UTO 19:15 - 20:15
ČET 10:30 - 11:30 ; 13:00-14:00
433 353-728 vpevalek@veleri.hr
Damir Pilepić, asistent UTO 14:00 - 15:30
ČET 16:00 - 17:30
425 353-747 damir.pilepic@veleri.hr
dr. sc. Ivan Pogarčić, profesor visoke škole ljetni semestar Petak 15:30 - 18:30
zimski semestar Srijeda 15:30 - 18:30
ostalo prema dogovoru ePoštom
431 353-753 pogarcic@veleri.hr
Tamara Polić, viši predavač SRI 16:15 - 17:00
ČET 9:45 - 12:00
415 353-715 tamara.polic@veleri.hr
dr. sc. Željko Prgomet, profesor visoke škole ČET 16:00 - 17:00 098/ 255-791 skink@pu.t-com.hr
Emil Prpić, predavač po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja emil.prpic@veleri.hr
dr. sc. Drago Pupavac, profesor visoke škole PON 8:00 - 10:00
SRI 16:00 - 18:00
430 353-737 drago.pupavac@veleri.hr

 

R    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Sanja Radeka, profesor visoke škole 052/ 408-300 sanja@iptpo.hr
dr. sc. Ozren Rafajac, predavač PON 19:00 - 21:00
SRI 15:00 - 16:00
414 353-744 ozren.rafajac@veleri.hr
mr. sc. Mirjana Rakamarić Grlica, viši predavač PON 13:15 - 14:45
SRI 18:15 - 19:45
419 353-721 mrakams@veleri.hr
dr. sc. Sanja Raspor Janković, viši predavač UTO 15:30 - 17:00
SRI 11:00 - 12:30
ili na e-mail
413 353-752 sraspor@veleri.hr
Marina Rauker Koch, predavač PON 15:45 - 16:45
ČET 13:00 - 15:00
436 353-705 mrauker@veleri.hr
mr. sc. Eda Ribarić, viši predavač PON 16:30 - 18:00
ČET 14:30 - 16:00
417 353-722 eribaric@veleri.hr
mr. sc. Marina Rončević, viši predavač SRI 14:30 - 16:00
ČET 12:30 - 14:00
424 353-746 mroncevic@veleri.hr
Barbara Rudić, viši predavač SRI 9:00 - 11:00
SRI 16:30 - 18:00
418 353-718 barbara.rudic@veleri.hr
dr. sc. Dušan Rudić, profesor visoke škole SRI 16:00 - 17:30 435 673-528 dusan.rudic@veleri.hr
Sandra Rugani-Kukuljan, predavač sandra-kukuljan@inet.hr
dr. sc. Pavlo Ružić, profesor visoke škole PET 15:00 - 16:00 P 7 L 052/ 408-323 pavlo@iptpo.hr

 

S    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Goran Salopek, asistent konzultacije mailom 303 goran.salopek@veleri.hr
dr. sc. Željko Sesar, profesor visoke škole ČET 15:15 - 16:00 434 666-258 sesar.ordinacija@gmail.com
mr. sc. Željko Smojver, predavač po dogovoru putem e-maila 414 zeljko.smojver@veleri.hr
dr. sc. Staver Mario, profesor visoke škole SRI 15:00 - 17:00
ČET 12:00 - 14:00
052/ 434-109 mario.staver@veleri.hr
mr. sc. Anita Stilin, viši predavač SRI 17:30 - 19:00
ČET 14:30 - 16:00
436 353-705 anita.stilin@veleri.hr
mr. sc. Robert Strahinja, predavač Rijeka: PON 15:00 - 17:00
Pazin: UTO 17:30 - 18:30
426 051/353-740 robert.strahinja@veleri.hr

 

Š    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Petar Šegon
dr. sc. Zlatko Šehanović, predavač Pazin: SRI 14:00 - 16:00
Pazin: SRI 19:00 - 20:00
zlatko.sehanovic@veleri.hr
dr. sc. Damir Šekulja, profesor visoke škole u dogovoru sa studentima, odnosno sat vremena prije početka održavanja predavanja 052/ 451 - 950 camelus@ri.t-com.hr
dr. sc. Tatjana Šepić, viši predavač PON 17:30 - 19:00
UTO 14:00 - 15:30
424 353-746 tatjanas@veleri.hr
Elvino Šetić, asistent SRI 9:00 - 11:00 Ured u zgradi Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč esetic@veleri.hr
dr. sc. Davor Širola, viši predavač PON 10:00 - 12:00 (kabinet 425/IV)
UTO 16:00 - 18:00 (kabinet 425/IV ili dvorana 2/0)
425 353-747 davor.sirola@veleri.hr
dr. sc. Vesna Štefanac-Nadarević, profesor visoke škole UTO 17:00 - 17:45 434 353-701 vesna.nadarevic@yahoo.ca
Sabrina Šuman, predavač PON 14:00 - 16:00
ČET 16:30-17:30
420 353-720 ssuman@veleri.hr
Maja Šupuković UTO: 14,00 - 15,30 i PET:16,00 - 17,00 sati 434 051/353-701 msupukov@veleri.hr

 

T    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Dražen Tomić, predavač ČET 15:00 - 16:00 434 353-701 drazen.tomic@veleri.hr
mr. sc. Jasminka Tomljanović, viši predavač UTO 13:45 - 16:45 415 353-715 jasminka.tomljanovic@veleri.hr
dr. sc. Ljerka Tomljenović, viši predavač PON 8:45-9:30
UTO 11:30-12:15 I 17:15-18:00
SRI 17:45-18:30
436 353-725 ljerka.tomljenovic@veleri.hr
izv. prof. dr. sc. Luka Traven po dogovoru mailom luka.traven@medri.uniri.hr

 

­U    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

V    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Anastazija Vinković Kravaica, viši predavač SRI 16:30 - 18:00
ČET 12:00 - 13:30
417 353-722 anavin@veleri.hr
mr. sc. Katarina Volarić Nižić, predavač 425 353-747 katarina.volaric-nizic@veleri.hr
mr. sc. Bernard Vukelić, viši predavač PON 13:30 - 14:30
PON 16:00 - 17:00
SRI 17:00-18:00
420 353-720 bvukelic@veleri.hr
Davor Vukušić, predavač PET 16:30 - 17:30 099/310-2016 davor.vukusic@ina.hr

 

Z    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
doc. dr. sc. Sanja Zambelli, viši predavač UTO 14:00 - 15:30
ČET 14:30 - 16:00
430 353-737 sanja.zambelli@veleri.hr
dr. sc. Melita Zec Vojinović, predavač melita.zec-vojinovic@veleri.hr
dr. sc. Nataša Zrilić, prof.v.š. UTO 17:30 - 18:30
(dvorana 2/0)
dvorana 2 zrilicn@gmail.com

 

Ž    na vrh

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Dorotea Žic, predavač PON 8:30 - 9:00
UTO 14:45 - 17:45
414 353-744 dorotea.zic@veleri.hr

 

NAPOMENA

Poduzetništvo - Pazin

Za nastavne predmete studija poduzetništva u Pazinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

Cestovni i željeznički promet - Ogulin

Za nastavne predmete studija cestovnog i željezničkog prometa u Ogulinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.