You are here

Konzultacije

20.02.20 - Konzultacije - Katarina Volarić Nižić
20.02.20 - Konzultacije kod dr. sc. Sanje Raspor Janković
11.02.20 - Promjena termina konzultacija kod izv. prof. dr. sc. Alena Jakupovića, prof. v. š.
07.02.20 - Konzultacije kod doc.dr.sc. Sanje Zambelli u veljači
03.02.20 - dr. sc. Tamara Polić-Konzultacije u veljači 2020.
02.02.20 - Konzultacije kod D. Širola u veljači 2020.
02.02.20 - Mladen Marinac - konzultacije u veljači
30.01.20 - Mr. sc Anastazija Vinković Kravaica - konzultacije tijekom zimskih ispitnih rokova (1.-29. veljače)

 

A B C Č Ć D Đ F G H I J K L Lj M N O P R S Š T U V Z Ž

 

A    na vrh

 

B    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
doc. dr. sc. Snježana Babić, viši predavač PON 13:30 - 14:30
UTO 12:15 - 13:15
UTO 15:45 - 16:45
411 353-706 sbabic@veleri.hr
dr. sc. Ivica Barišić, profesor visoke škole PON 16:00-17:30;
ČETVRTAK 14:00-15:30
433 677-212 ivica.barisic@veleri.hr
Miljenko Belančić, predavač ČET 16:00 - 17:00 417 098/ 499-868 miljenko.belancic@hzinfra.hr
mr. sc. Zrinka Brajan, predavač UTO 15:00 - 16:00 098/ 987-6811 zrinka.brajan@email.t-com.hr
Tatjana Bratanović, asistent PAZIN: UTO 16:00 - 16:45 tbratan@veleri.hr
Krešimir Bronić, predavač PON 17:00 - 18:00 kresimir.bronic@pu.htnet.hr
dr. sc. Kristina Brščić, profesor visoke škole UTO 14:00 - 15:00 052/ 408-303 kristina.brscic@veleri.hr
dr. sc. Marijan Bubola, viši predavač ČET 16:00 - 17:00 marijan@iptpo.hr
mr. sc. Denis Buterin, viši predavač ČET 15:45 - 16:30 433 353-728 denis.buterin@veleri.hr

 

C    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Marijana Ciković

 

Č    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

Ć    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

D    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Kristijan Damijanić, predavač SRI 17:00 - 17:45
ČET 9:00 - 11:15
052/ 451-965 kristijan.damijanic@veleri.hr
Vlatka Davidović, viši predavač UTO 12:30 - 14:00
ČET 17:30 - 19:00
431 353-755 vlatka.davidovic@veleri.hr
dr. sc. Sandra Debeljak, predavač PON 16:00 - 17:00
ČET 12:00 - 14:00
419 353-721 sandra.debeljak@veleri.hr
dr. sc. Ivana Dminić Rojnić, predavač PON 09:30 - 11:30
SRI 14:30- 16:30
28 052/ 451-965 ivana.dminic@veleri.hr
doc. dr. sc. Slavica Dudaš, viši predavač Rijeka: ČET 15:00 - 17:00
Poreč: PON 14:00 - 16:00
Rijeka: 416 052/ 451-960; 051/353-716 slavica.dudas@veleri.hr
Kristina Dundović, predavač PON 15:00 - 16:30
UTO 15:15 - 16:45
436 353-712 kdundovic@veleri.hr
dr. sc. Danijel Drpić SRI 15:45 - 16:30
Uz prethodnu najavu putem emaila.
413 051/353-752 ddrpic@veleri.hr
Dr. sc. Mihela Dujmović Utorkom od 18.15 do 20.00 uz prethodnu najavu mailom
kabinet 425
mihela.dujmovic@veleri.hr

 

Đ    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
prof. dr. sc. Dario Đerđa PON 15:45 - 16:45
Uz prethodni dogovor putem maila
419 353-721 dariod@pravri.hr

 

F    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Mensur Ferhatović, predavač ČET 20:00 - 20:45 412 353-712 mferhatov@veleri.hr
mag. ing. mech. Maja Forempoher Škuver, asistent 17.12.;14.01.;28.01;11.02.;25.02. - 14:00-14:30 sati
7.01.;21.01.;04.02.;18.02. 15:00 - 15:45 sati
mforempoh@veleri.hr

 

G    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. David Gluhić, viši predavač SRI 17:00 - 18:00 david.gluhic@pu.t-com.hr
mr. sc. Marino Golob, viši predavač Rijeka: UTO 13:00 - 17:00
Pazin: PON 15:30 - 16:30
418 353-718 golob.marino@gmail.com
Martin Golob, asistent Rijeka: PON 13.00 - 15.00h, SRI 15.30 - 17.00h i prema dogovoru
Pazin: UTO 16.00-17.00h i prema dogovoru
432 353-743 martin.golob@veleri.hr
dr. sc. Smiljana Goreta Ban, profesor visoke škole UTO 20:00 - 21:00 052/408-321 smilja@iptpo.hr
Ivan Grakalić, predavač Po dogovoru mailom ili iza predavanja 426 051/353-740 ivan.grakalic@veleri.hr
Željko Grgurić, asistent zeljko.grguric9@ri.t-com.hr
Sanja Grujić, asistent PAZIN: PET 18:00 - 18:45 095/ 908 3228 sgrujic@veleri.hr
Erika Gržin, predavač Ut 15.30 - 16.30
Čet 9.00 - 10.30
434 353-726 erika.grzin@veleri.hr

 

H    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Saša Hirnig, prof. v. š. ČET 16:00 - 17:30
UTO 9:00 - 10:30
406 353-754 sasa.hirnig@veleri.hr
dr. sc. Bojan Hlača, profesor visoke škole PON 16:30 - 17:30
SRI 8:00 - 9:00
435 353-735 bhlaca@veleri.hr
Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio, asistent ČET 9:00 - 11:00 bhlevnjak@gmail.com

 

I    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, profesor visoke škole PON 15:30 - 16:30 kabinet nastavnika na Institutu 052/ 408-329 anita@iptpo.hr

 

J    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
izv. prof. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š. UTO 16:00 - 17:30
SRI 16:00 - 17:30
420 353-720 alen.jakupovic@veleri.hr
Bosiljka Jelača, asistent SRI 19:00 - 19:45 uz prethodni dogovor mailom 431 051/353-755 bjelaca@veleri.hr
Pavo Jelić 436 353-712 pjelic@veleri.hr
Dinko Jurjević, mr. sig., predavač obavezna prethodna najava i dogovor termina mailom 413 dinko.jurjevic@gmail.com

 

K    na vrh­­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Marin Kaluža, profesor visoke škole UTO 14:15 - 16:30
SRI 17:30 - 18:15
420 353-720 mkaluza@veleri.hr
Kruno Kaurić, predavač ČET 15:00 - 15:45 434 353-726 kruno.kauric@hotmail.com
Josip Knežević, asistent
mr. sc. G. Kolaric, viši predavač 418 353-718 gkolaric@veleri.hr
izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen, prof. v. škole UTO 16:00 - 17:00
SRI 18:30 - 19:30
433 098/216-770 vkomen@veleri.hr
dr. sc. Urška Kosić, predavač ČET 13:00 - 17:00 098/978-70-87 urska.kosic@veleri.hr
Hrvoje Kostelić, predavač PON 15:30 - 16:30 417 353-722 hrvoje.kostelic@veleri.hr
dr. sc. Vesna Kovačević, profesor visoke škole Poreč PONEDJELJAK 17:30 - 19:00 i ČETVRTAK 16:30 - 17 -15
Rijeka SRIJEDA 19:30 - 20:15
052/ 431-603 vesna.kovacevic@veleri.hr
mr. sc. Vesna Krajči, predavač SRI 18:00-21:00 426 353-740 vkrajci@veleri.hr
Marin Krapac
dr. sc. Elena Krelja Kurelović, profesor visoke škole ZIMSKI SEMESTAR:
Pazin: UTO 15:45 - 16:30 i PET 20:15 - 21:00
Rijeka: ČET 15:00 - 16:00
Poreč: SRI 18:00 - 18:45
LJETNI SEMESTAR:
Rijeka: PON 15:30 - 17:00
Pazin: UTO 17:00 - 18:30
430 353-737 elena.krelja-kurelovic@veleri.hr
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić dkrizmanic@math.uniri.hr
dr. sc. Marko Kršulja, predavač Utorak 18.02 17:30
Srijeda 19.02 17:30
412 353-712 mkrsulja@veleri.hr
Elvis Kukuljan, predavač u dane održavanja ispita i predavanja 411 353-706 elvis.kukuljan@veleri.hr

 

L    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Dijana Liverić, asistent UTO 16:15 - 19:15 431 353-755 dliveric@veleri.hr
Denis Lopac, predavač 414 353-744 denis.lopac@veleri.hr
Željko Lovrić, predavač ČET 19:00 - 20:00
ili po dogovoru na mail ili tel.
091/ 434-5369 zeljko27021964@gmail.com
dr. sc. Igor Lukić, viši predavač SRI 13:00 - 15:00 27 052/ 408-340 igor@iptpo.hr

 

Lj    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

M    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Damir Malnar, predavač SRI: 14:00 - 16:00
ČET: 17:00 - 19:00
po dogovoru e-mailom
303 353-731 dmalnar@veleri.hr
Mladen Marinac, predavač SRI 14:00 - 17:00 424 353-746 mladen.marinac@veleri.hr
Lili Marinčić, asistent Utorkom od 13:00 do 15:00 sati
mr. sc. Mirta Mataija, predavač UTO 14:00-15:00
PET 17:30-19:30
426 353-740 mirta.mataija@veleri.hr
mr. sc. Antonija Mihaljević, predavač Petkom od 12:00 do 13:30 i od 19:30 do 20:15 432 353-743 amihaljevic@veleri.hr
Doc. dr. sc. Krešmir Mikinac
Robert Mrvčić, predavač ČET 16:45 - 17:45 433 +385911213866 robert.mrvcic@veleri.hr
dr. sc. Nermina Mujaković, izv.prof. mujakovic@inet.hr
Duško Mustać, predavač UTO 16:00 - 17:00 422 353-723 dusko.mustac@posta.hr

 

­N    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Dean Noč,naslovni predavač po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja Dean.Noc@t.ht.hr

 

O    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Milan Oplanić, prof.v.š. SRI 15:30 - 16:30 052/ 408-330 milan@iptpo.hr

 

P    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Ida Panev, predavač uto: 14,30-15,45
čet: 10,30-11,30
čet: 18,15-19,00
ili putem e-maila
U VELJAČI: uto 13.30-15.45 i 18.45-19.30 (najaviti se mailom za večernji termin)
411 353-706 ipanev@veleri.hr
mr. sc. Zvonimir Peranić, viši predavač PON 18-19:30
ČET 19-20:30
i prema dogovoru
432 353-743 zperanic@veleri.hr
Zlatko Perić, mr. sig., viši predavač po dogovoru mailom 434 091/223-5278 i 099/651-7075 zlatko.peric@ri.htnet.hr
dr. sc. Martina Peršić, predavač Rijeka: petak 11:30-13:00, 16:00-16:30
Poreč: ponedjeljak 11:30-13:00, 16:00-16:30
- uz prethodnu najavu e-mailom
416 353-716 martina.persic@veleri.hr
dr. sc. Siniša Petrović, profesor visoke škole Sigurnost na radu : Zimski semestar, Srijeda, 13:00-16:00 i 20:00-21:00
Nakon završetka predavanja prema dogovoru na Poljoprivrednom odjelu Poreč
Poljoprivredni odjel: Zimski semestar, četvrtak 13:00-15:00 i 18:00-19:00
Poljoprivredni odjel: Ljetni semestar, Ponedjeljak, 12:30-15:30 i 17:00-18:00
Rijeka: 411 Poreč: 5 051/353-706 052/451-960 spetrov@veleri.hr
Veljko Pevalek, predavač ponedjeljak: 10:15 – 11:15
utorak: 15:45 – 17:45
433 353-728 vpevalek@veleri.hr
Damir Pilepić, predavač ČET 16:15 - 19:15
ili na e-mail
435 353-739 damir.pilepic@veleri.hr
dr. sc. Tamara Polić, viši predavač UT. 15.15 - 16
ČETV. 15:15 - 17:30
zimski semestar do ispitnog roka u veljači
415 353-715 tamara.polic@veleri.hr
dr. sc. Željko Prgomet, profesor visoke škole ČET 16:00 - 17:00 098/ 255-791 skink@pu.t-com.hr
Emil Prpić, predavač po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja emil.prpic@veleri.hr
dr. sc. Drago Pupavac, profesor visoke škole PON 8:00 - 10:00
SRI 16:00 - 18:00
430 353-737 drago.pupavac@veleri.hr

 

R    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Sanja Radeka, profesor visoke škole 052/ 408-300 sanja@iptpo.hr
dr. sc. Ozren Rafajac, viši predavač i znanstveni suradnik UTO 11:15 - 12:15
SRI 17:15 - 19:15
420 353-720 ozren.rafajac@veleri.hr
mr. sc. Mirjana Rakamarić Grlica, viši predavač Ponedjeljak 15:00-16:30
Četvrtak 17:30-19:00
419 353-724 mrakams@veleri.hr
dr. sc. Sanja Raspor Janković, viši predavač UTO 15:00 - 16:30
PET 15:30 - 16:30
ili na e-mail
413 353-752 sraspor@veleri.hr
Marina Rauker Koch, predavač UTO 12:00 - 13:30
ČET 15:15 - 16:45
413 353-723 mrauker@veleri.hr
mr. sc. Eda Ribarić Čučković, viši predavač UT 13:00 - 15:00
ČET 15:00 - 16:00
ERASMUS konzultacije /office time: TUESDAYS 15.00-16.30
417 353-722 eribaric@veleri.hr
dr. sc. Marina Rončević, viši predavač Uto: 15:00 - 16:00
Sri: 9:45 - 11:00
424 353-746 mroncevic@veleri.hr
Barbara Rudić, viši predavač UTO 8,30-10,00
SRI 16,30-18,00
418 353-718 barbara.rudic@veleri.hr
Sandra Rugani-Kukuljan, predavač sandra-kukuljan@inet.hr
dr. sc. Pavlo Ružić, profesor visoke škole PET 15:00 - 16:00 P 7 L 052/ 408-323 pavlo@iptpo.hr

 

S    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Goran Salopek, asistent konzultacije mailom 303 goran.salopek@veleri.hr
dr. sc. Željko Sesar, profesor visoke škole ČET 15:15 - 16:00 434 666-258 sesar.ordinacija@gmail.com
doc. dr. sc. Loredana Simčić dogovor putem e-maila lsimcic@veleri.hr
dr. sc. Željko Smojver, viši predavač po dogovoru putem e-maila zeljko.smojver@rijeka-plus.hr 414 zeljko.smojver@veleri.hr
dr. sc. Staver Mario, prof. v. š. u trajnom zvanju SRI 15:00 - 17:00
ČET 12:00 - 14:00
052/ 434-109 mario.staver@veleri.hr
Saša Stiković, predavač ČET 15:30 - 16:30 412 051/353-712 sstikovic@veleri.hr
mr. sc. Anita Stilin, viši predavač SRI 16:00 - 17:30
ČET 14:30 - 16:00
412 353-705 anita.stilin@veleri.hr
mr. sc. Robert Strahinja, predavač Rijeka: PON 14:00 - 16:00
Pazin: UTO 18:00 - 19:00
i prema dogovoru na e-mail
426 051/353-740 robert.strahinja@veleri.hr

 

Š    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Petar Šegon
dr. sc. Zlatko Šehanović, viši predavač Rijeka: 12.00-13.00 Ponedjeljak, kabinet 432
Pazin: 15.30-16-30 Srijeda
Po dogovoru 098-518-940
zlatko.sehanovic@veleri.hr
dr. sc. Damir Šekulja, profesor visoke škole u dogovoru sa studentima, odnosno sat vremena prije početka održavanja predavanja 052/ 451 - 950 camelus@ri.t-com.hr
dr. sc. Tatjana Šepić, profesor visoke škole srijedom 17.30-19.00h
četvrtkom 13.30-15.00h
424 353-746 tatjanas@veleri.hr
Elvino Šetić, asistent SRI 9:00 - 11:00 Ured u zgradi Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč esetic@veleri.hr
dr. sc. Davor Širola, viši predavač PON 13.30 - 15.00 (kabinet 425/IV)
UTO 16.00 - 17.30 (kabinet 425/IV)
425 353-747 davor.sirola@veleri.hr
Suzana Škarica Stupičić, asistent Srijedom 18:00 - 19:00 (kabinet 425)
uz obaveznu najavu mailom
sskaricas@veleri.hr
dr. sc. Vesna Štefanac-Nadarević, profesor visoke škole UTO 17:00 - 17:45 434 353-701 vesna.nadarevic@yahoo.ca
Dr. sc. Sabrina Šuman, viši predavač UTO 14:00-16:15
SRI 16:00-16:45
414 353-744 ssuman@veleri.hr
Žaklina Šupica, asistent Po dogovoru putem maila 431 051/353-755 zsupica@veleri.hr
Maja Šupuković PON: 15,00 - 16,30 i SRI: 15,00 - 16,30 sati 434 051/353-701 msupukov@veleri.hr
Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

T    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Dražen Tomić, predavač ČET 15:00 - 16:00 434 353-701 drazen.tomic@veleri.hr
mr. sc. Jasminka Tomljanović, viši predavač utorak 14:30 - 17:30h 415 353-715 jasminka.tomljanovic@veleri.hr
dr. sc. Ljerka Tomljenović, viši predavač PON 15.30-16.30
UTO 14.30-16.00
SRI 16.00-16.30
412 353-725 ljerka.tomljenovic@veleri.hr
izv. prof. dr. sc. Luka Traven po dogovoru mailom luka.traven@medri.uniri.hr

 

­U    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

V    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Anastazija Vinković Kravaica, viši predavač tijekom zimskih ispitnih rokova (od 1. do 29. veljače 2020.) srijedom od 13.45 do 16.45 sati 417 353-722 anavin@veleri.hr
mr. sc. Katarina Volarić Nižić, predavač PON 15:15 - 17:30
UTO 15:30 - 16:30
425 353-747 katarina.volaric-nizic@veleri.hr
dr. sc. Bernard Vukelić, profesor visoke škole PON 10:00 - 12:00
PON 16:45 - 17:45
420 353-720 bvukelic@veleri.hr

 

Z    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
doc. dr. sc. Sanja Zambelli, viši predavač UTO 14:00 - 15:30
ČET 14:30 - 16:00
430 353-737 sanja.zambelli@veleri.hr
dr. sc. Melita Zec Vojinović, viši predavač Rijeka, kabinet 416: petak 14.00 - 14.45h i 18.00-18.45h
Poreč: četvrtkom 15.00 - 16.30h
uz prethodnu najavu e-mailom
melita.zec-vojinovic@veleri.hr
Dalibor Zlatunić, asistent
dr. sc. Nataša Zrilić, prof. v.š. Uz prethodni dogovor putem e-mail-a: zrilicn@gmail.com dvorana 2 zrilicn@gmail.com

 

Ž    na vrh

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Dorotea Žic, predavač ČETVRTAK 16:00 - 18:00
PETAK 12:00 - 14:00
414 353-744 dorotea.zic@veleri.hr

 

NAPOMENA

Poduzetništvo - Pazin

Za nastavne predmete studija poduzetništva u Pazinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

Cestovni i željeznički promet - Ogulin

Za nastavne predmete studija cestovnog i željezničkog prometa u Ogulinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.