You are here

Konzultacije

27.06.17 - Konzultacije kod mr.sc. Gligora M. u četvrtak 29. 6. 2017.
26.06.17 - Odgoda konzultacija kod profesorice Šuman
26.06.17 - Odgoda konzultacija kod profesorice Šuman
25.06.17 - KONZULTACIJE 26.06.2016 DOROTEA ŽIC
23.06.17 - Konzultacije - Mladen Marinac, asistent
22.06.17 - KONZULTACIJE 23.06.,2017. DOROTEA ŽIC
21.06.17 - Odgoda konzultacija kod doc.dr.sc. Alena Jakupovića - 26.06.2017.
20.06.17 - Konzultacije - Katarina Volarić Nižić
20.06.17 - Marina Rauker Koch - konzultacije za vrijeme ispitnih rokova
18.06.17 - Konzultacije u ponedjeljak 19.6. - Martin Golob, asistent
18.06.17 - Konzultacije kod mr.sc. Gligora M. ponedjeljkom
18.06.17 - Konzultacije u ljetnom ispitnom roku - T. Šepić
18.06.17 - Konzultacije u ljetnom ispitnom roku - mr. sc. Jasminka Tomljanović
17.06.17 - Konzultacije D. Širola u vrijeme ljetnih ispitnih rokova
16.06.17 - Promjena termina konzultacija - Dijana Liverić
15.06.17 - Promjena termina konzultacije kod Mirjane R. G.
14.06.17 - Konzultacije u ljetnom ispitnom roku 2017., Tamara Polić, prof.
14.06.17 - Mr. sc. Anastazija Vinković Kravaica - konzultacije tijekom ljetnih ispitnih rokova
14.06.17 - Konzultacije tijekom ljetnih ispitnih rokova - mr. sc. E. Ribarić
14.06.17 - Promjena termina konzultacija - doc.dr.sc. Alen Jakupović
13.06.17 - Konzultacije u lipnju i srpnju 2017. - Vesna Krajči
12.04.17 - Dr. sc. Melita Zec Vojinović- ljetni semestar
13.03.17 - Konzultacije - Černe - u ljetnom semestru
16.01.17 - Konzultacije kod N. Zrilić u ljetnom semestru, uz prethodni dogovor putem mail-a

 

A B C Č Ć D Đ F G H I J K L Lj M N O P R S Š T U V Z Ž

 

A    na vrh

 

B    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Snježana Babić, predavač PON 14:00 - 16:00
SRI 16:00 - 17:00
411 353-706 sbabic@veleri.hr
dr. sc. Ivica Barišić, profesor visoke škole UTO 12:15 - 14:00
SRI 18:30 - 19:30
433 677-212 ivica.barisic@veleri.hr
Miljenko Belančić, predavač ČET 16:00 - 17:00 417 098/ 499-868 miljenko.belancic@htnet.hr
Dario Bognolo, predavač PON 16:00 - 17:30
SRI 14:30 - 16:00
412 353-712 dbognolo@veleri.hr
mr. sc. Zrinka Brajan, predavač UTO 15:00 - 16:00 098/ 987-6811 zrinka.brajan@email.t-com.hr
Tatjana Bratanović, asistent PAZIN: ČET 16:00 - 16:45 tbratan@veleri.hr
Marino Braut, predavač ČET 16:30 - 17:30 422 353-723 mbraut@veleri.hr
Krešimir Bronić, predavač PON 17:00 - 18:00 kresimir.bronic@pu.htnet.hr
dr. sc. Kristina Brščić, profesor visoke škole UTO 14:00 - 15:00 052/ 408-303 kristina.brscic@veleri.hr
dr. sc. Marijan Bubola, viši predavač ČET 16:00 - 17:00 marijan@iptpo.hr
mr. sc. Denis Buterin, predavač ČET 15:45 - 16:30 433 353-728 denis.buterin@veleri.hr

 

C    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

Č    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Monika Černe, asistent PON 16:30 - 18:00
UTO 17:00 - 18:30
303 353-731 monika.cerne@veleri.hr

 

Ć    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

D    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Kristijan Damijanić, predavač SRI 17:00 - 17:45
ČET 9:00 - 11:15
052/ 451-965 kristijan.damijanic@veleri.hr
Vlatka Davidović, predavač PON 13:00 - 15:30
ČET 15:00 - 17:30
431 353-755 vlatka.davidovic@veleri.hr
dr. sc. Sandra Debeljak, predavač PON 14:00 - 17:00 419 353-721 sandra.debeljak@veleri.hr
dr. sc. Ivana Dminić Rojnić, predavač PON 9:00 - 11:00
UTO 15:00 - 16:30
UTO 19:30 - 20:30
28 052/ 451-965 ivana.dminic@veleri.hr
dr. sc. Slavica Dudaš, viši predavač Poreč: SRI 14:00 - 16:00
Rijeka: PON 15:00 - 17:00
Rijeka: 416 052/ 451-960; 051/353-716 slavica.dudas@veleri.hr
Kristina Dundović, predavač PON 9:00 - 10:30
PON 14:30 - 16:00
432 353-743 kdundovic@veleri.hr

 

Đ    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
prof. dr. sc. Dario Đerđa PON 16:00 - 17:00 419 353-721 dariod@pravri.hr

 

F    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Mensur Ferhatović, predavač ČET 17:30 - 18:30 412 353-712 mferhatov@veleri.hr
Marino Franušić, predavač

 

G    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Maja Gligora Marković, viši predavač PON 16:00 - 17:00
ČET 14:00 - 16:00
419 353-724 mgligoram@veleri.hr
dr. sc. David Gluhić, viši predavač SRI 17:00 - 18:00 david.gluhic@pu.t-com.hr
mr. sc. Marino Golob, viši predavač Rijeka: UTO 13:00 - 16:00
Pazin: PON 15:00 - 16:00
418 353-718 golob.marino@gmail.com
Martin Golob, asistent Rijeka: UTO 13:00 - 15:00
Rijeka: UTO 16:00 - 17:00
Pazin: SRI 15:00 - 16:00
432 353-743 martin.golob@veleri.hr
dr. sc. Smiljana Goreta Ban, profesor visoke škole UTO 20:00 - 21:00 052/408-321 smilja@iptpo.hr
Ivan Grakalić, predavač SRI 18:15 - 19:30
ČET 14:00 - 15:45
303 353 - 731 ivan.grakalic@veleri.hr
Željko Grgurić, asistent zeljko.grguric9@ri.t-com.hr
Mira Grizelj, predavač SRI 16:30 - 17:30 422 353-723 Mira.Grizelj@veleri.hr
Sanja Grujić, asistent PAZIN: PET 18:00 - 18:45 095/ 908 3228 sgrujic@veleri.hr
Erika Gržin, predavač PON 10:00 - 11:30
UTO 16:00 - 17:30
434 353-726 erika.grzin@veleri.hr

 

H    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Saša Hirnig, viši predavač PON 16:00 - 17:30
UTO 9:00 - 10:30
406 353-754 sasa.hirnig@veleri.hr
dr. sc. Bojan Hlača, profesor visoke škole PON 15:00 - 17:30 435 353-735 bhlaca@veleri.hr
Bernardina Hlevnjak Pastrovicchio, asistent ČET 9:00 - 11:00 bhlevnjak@gmail.com

 

I    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, profesor visoke škole PON 15:30 - 16:30 kabinet nastavnika na Institutu 052/ 408-329 anita@iptpo.hr

 

J    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
doc. dr. sc. Alen Jakupović, prof. v. š. PON 17:00 - 20:00 420 353-720 alen.jakupovic@veleri.hr
prof. dr. sc. Tomislav Jurić tjuric@pfos.hr
mr. sc. Goran Jurin, v. pred. po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja Goran.Jurin@hakom.hr
Dinko Jurjević, mr. sig., predavač obavezna prethodna najava i dogovor termina mailom 413 dinko.jurjevic@gmail.com

 

K    na vrh­­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Marin Kaluža, viši predavač PON 14:45 - 16:45
SRI 15:00 - 16:00
420 353-720 mkaluza@veleri.hr
Kruno Kaurić, predavač ČET 15:00 - 15:45 434 353-726 sigurnost@veleri.hr
mr. sc. Goran Kolarić, viši predavač goran.kolaric@veleri.hr
izv. prof. dr. sc. Vitomir Komen, prof. v. škole UTO 16:00 - 17:00
SRI 18:30 - 19:30
433 098/216-770 vkomen@veleri.hr
dr. sc. Urška Kosić, predavač ČET 13:00 - 17:00 098/978-70-87 urska.kosic@veleri.hr
Hrvoje Kostelić, predavač PON 15:00 - 16:00 417 353-722 hrvoje.kostelic@veleri.hr
dr. sc. Vesna Kovačević, viši predavač SRI 15:30 - 17:00
ČET 16:00 - 17:30
052/ 431-603 vesna.kovacevic@veleri.hr
mr. sc. Vesna Krajči, predavač ČET 17:30 - 20:30 303 353-731 vkrajci@veleri.hr
dr. sc. Elena Krelja Kurelović, viši predavač ZIMSKI SEMESTAR:
Pazin: UTO 16:00 - 17:30
Poreč: SRI 16:00 - 17:30
LJETNI SEMESTAR:
Rijeka: PON 15:30 - 17:00
Pazin: UTO 16:00 - 17:30
430 353-737 elena.krelja-kurelovic@veleri.hr
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić dkrizmanic@math.uniri.hr
dr. sc. Marko Kršulja, predavač PON 16:00 - 17:30
UTO 10:30 - 12:00
412 353-712 mkrsulja@veleri.hr
Elvis Kukuljan, predavač u dane održavanja ispita i predavanja 411 353-706 elvis.kukuljan@veleri.hr

 

L    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
doc. dr. sc. Jonatan Lerga 303 353-731 jonatan.lerga@veleri.hr
Dijana Liverić, asistent SRI 11:30 - 12:30
SRI 14:45 - 16:45
431 353-755 dliveric@veleri.hr
Željko Lovrić, predavač ČET 19:00 - 20:00
ili po dogovoru na mail ili tel.
091/ 434-5369 zeljko27021964@gmail.com
dr. sc. Igor Lukić, predavač SRI 13:00 - 15:00 27 052/ 408-340 igor@iptpo.hr

 

Lj    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

M    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Mladen Marinac, asistent PON 14:00 - 17:00 415 353-715 mladen.marinac@veleri.hr
mr. sc. Mirta Mataija, predavač ČET 17:30 - 18:30
ČET 20:00-21:00
PET 9:00-11:00
426 353-740 mirta.mataija@veleri.hr
mr. sc. Antonija Mihaljević, predavač ČET 14:15 - 17:15 432 353-743 amihaljevic@veleri.hr
dr. sc. Nermina Mujaković, izv.prof. mujakovic@inet.hr
prof. dr. sc. Ibrahim Mujić, prof.v.š. PON 15:00 - 16:00
PON 19:00 - 20:00
091/ 2518-373 ibrahim.mujic@ri.t-com.hr
Duško Mustać, predavač UTO 16:00 - 17:00 422 353-723 dusko.mustac@posta.hr

 

­N    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Dean Noč, asistent po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja Dean.Noc@t.ht.hr

 

O    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Milan Oplanić, prof.v.š. SRI 15:30 - 16:30 052/ 408-330 milan@iptpo.hr

 

P    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Ida Panev, predavač UTO 11:00 - 12:15
UTO 17:30 - 18:15
SRI 14:00 - 15:00
411 353-706 ipanev@veleri.hr
mr. sc. Zvonimir Peranić, predavač PON 18:00 -
ČET 19:00 -
432 353-743 zperanic@veleri.hr
Zlatko Perić, mr. sig., viši predavač po dogovoru mailom 434 091/223-5278 i 099/651-7075 zlatko.peric@ri.htnet.hr
Marija Perušić, predavač PON 16:15 - 17:15 422 353-723 marija.perusic@posta.hr
dr. sc. Siniša Petrović, profesor visoke škole Sigurnost na radu : Zimski semestar, Srijeda, 13:00-16:00 i 20:00-21:00
Nakon završetka predavanja prema dogovoru na Poljoprivrednom odjelu Poreč
Poljoprivredni odjel: Zimski semestar, Petak 11:00-14:00 i 16:00-17:00
Poljoprivredni odjel: Ljetni semestar, Ponedjeljak, 12:30-15:30 i 17:00-18:00
Rijeka: 411 Poreč: 5 051/353-706 052/451-960 spetrov@veleri.hr
Veljko Pevalek, asistent UTO 16:30 - 18:00
ČET 14:00 - 15:30
433 353-728 vpevalek@veleri.hr
Damir Pilepić, asistent UTO 14:00 - 15:30
ČET 16:00 - 17:30
425 353-747 damir.pilepic@veleri.hr
dr. sc. Ivan Pogarčić, profesor visoke škole ljetni semestar Petak 15:30 - 18:30
zimski semestar Srijeda 15:30 - 18:30
ostalo prema dogovoru ePoštom
431 353-753 pogarcic@veleri.hr
Tamara Polić, viši predavač PON 16:15 - 17:45
SRI 16:15 - 17:45
415 353-715 tamara.polic@veleri.hr
dr. sc. Željko Prgomet, profesor visoke škole ČET 16:00 - 17:00 098/ 255-791 skink@pu.t-com.hr
Emil Prpić, predavač po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja emil.prpic@veleri.hr
dr. sc. Drago Pupavac, profesor visoke škole PON 8:00 - 10:00
SRI 16:00 - 18:00
430 353-737 drago.pupavac@veleri.hr

 

R    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Sanja Radeka, profesor visoke škole 052/ 408-300 sanja@iptpo.hr
dr. sc. Ozren Rafajac, predavač PON 18:00 - 20:00
UTO 17:30 - 18:30
414 353-744 ozren.rafajac@veleri.hr
mr. sc. Mirjana Rakamarić Grlica, viši predavač PON 18:00 - 19:30
ČET 12:15 - 13:45
419 353-721 mrakams@veleri.hr
dr. sc. Sanja Raspor Janković, viši predavač UTO 15:30 - 17:00
SRI 10:30 - 12:00
ili na e-mail
413 353-752 sraspor@veleri.hr
Marina Rauker Koch, predavač UTO 16:00 - 17:00
ČET 10:00 - 12:00
436 353-705 mrauker@veleri.hr
mr. sc. Eda Ribarić, viši predavač UTO 15:15 - 16:45
ČET 10:30 - 12:00
417 353-722 eribaric@veleri.hr
Vlatko Roland, asistent po dogovoru mailom ili nakon svakog predavanja vroland@veleri.hr
mr. sc. Marina Rončević, viši predavač PON 17_30 - 19:00
SRI 18:15 - 19:45
424 353-746 mroncevic@veleri.hr
Barbara Rudić, viši predavač UTO 11:00 - 13:00
ČET 16:00 - 18:00
418 353-718 barbara.rudic@veleri.hr
dr. sc. Dušan Rudić, profesor visoke škole UTO 11:30 - 13:00
UTO 14:30 - 17:00
435 673-528 dusan.rudic@veleri.hr
Sandra Rugani-Kukuljan, predavač sandra-kukuljan@inet.hr
dr. sc. Pavlo Ružić, profesor visoke škole PET 15:00 - 16:00 P 7 L 052/ 408-323 pavlo@iptpo.hr

 

S    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
Goran Salopek, asistent konzultacije mailom 303 goran.salopek@veleri.hr
dr. sc. Željko Sesar, profesor visoke škole SRI 15:15 - 16:00 434 666-258 sigurnost@veleri.hr
mr. sc. Željko Smojver, predavač po dogovoru putem e-maila 414 zeljko.smojver@veleri.hr
dr. sc. Staver Mario, profesor visoke škole SRI 15:00 - 17:00
ČET 12:00 - 14:00
052/ 434-109 mario.staver@veleri.hr
mr. sc. Anita Stilin, viši predavač PON 10:30 - 12:00
ČET 15:30 - 17:00
436 353-705 anita.stilin@veleri.hr
mr. sc. Robert Strahinja, predavač Rijeka: UTO 15:00 - 17:00
Pazin: PON 15:00 - 16:00
Pazin: PET 15:00 - 16:00
te po dogovoru na e-mail
426 051/353-740 robert.strahinja@veleri.hr

 

Š    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Zlatko Šehanović, predavač Pazin: SRI 14:00 - 16:00
Pazin: SRI 19:00 - 20:00
zlatko.sehanovic@veleri.hr
dr. sc. Damir Šekulja, profesor visoke škole u dogovoru sa studentima, odnosno sat vremena prije početka održavanja predavanja 052/ 451 - 950 camelus@ri.t-com.hr
dr. sc. Tatjana Šepić, viši predavač PON 17:30 - 19:00
UTO 14:00 - 15:30
424 353-746 tatjanas@veleri.hr
Elvino Šetić, asistent SRI 9:00 - 11:00 Ured u zgradi Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč esetic@veleri.hr
dr. sc. Davor Širola, viši predavač PON 15:30 - 17:30
ČET 13:00 - 15:00
425 353-747 davor.sirola@veleri.hr
dr. sc. Vesna Štefanac-Nadarević, profesor visoke škole UTO 17:00 - 17:45 434 353-701 sigurnost@veleri.hr
dr. sc. Dragutin Šuker, viši predavač PON 12:00 - 14:00
PET 16:00 - 17:00
414 353-744 dragutin.suker@veleri.hr
Sabrina Šuman, predavač UTO 10:30 - 12:30
SRI 16:00 - 17:00
420 353-720 ssuman@veleri.hr

 

T    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Dražen Tomić, predavač ČET 15:00 - 16:00 434 353-701 drazen.tomic@veleri.hr
mr. sc. Jasminka Tomljanović, viši predavač UTO 13:45 - 16:45 415 353-715 jasminka.tomljanovic@veleri.hr
dr. sc. Ljerka Tomljenović, viši predavač SRI 10:00 - 10:45
SRI 15:30 - 17:00
ČET 12:00 - 12:45
436 353-725 ljerka.tomljenovic@veleri.hr
izv. prof. dr. sc. Luka Traven po dogovoru mailom luka.traven@medri.uniri.hr

 

­U    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail

 

V    na vrh­­

Nastavnik Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Anastazija Vinković Kravaica, viši predavač mr. sc. Anastazija Vinković Kravaica, viši predavač 20. lipnja (utorak) od 14.00 do 17.00
27. lipnja (utorak) od 13.00 do 14.30
28. lipnja (srijeda) od 15.30 do 17.00
4. srpnja (utorak) od 14.00-17.00
11. srpnja (utorak) od 13.00 do 14.30
12. srpnja (srijeda od 15.30 do 17.00
18. srpnja (utorak) od 14.00 do 17.00
417 353-722 anavin@veleri.hr
mr. sc. Andrija Vitezić, predavač mr. sc. Andrija Vitezić, predavač ČET 17:00 - 17:45 434 209-590 andrija.vitezic@rijeka.hr
mr. sc. Katarina Volarić Nižić, predavač mr. sc. Katarina Volarić Nižić, predavač SRI 15:00 - 16:00
ČET 15:00 - 17:00
ili po dogovoru e-mailom
425 353-747 katarina.volaric-nizic@veleri.hr
mr. sc. Bernard Vukelić, viši predavač mr. sc. Bernard Vukelić, viši predavač UTO 14:00 - 17:00
ČET 11:00 - 12:00
420 353-720 bvukelic@veleri.hr
Davor Vukušić, predavač Davor Vukušić, predavač PET 16:30 - 17:30 099/310-2016 davor.vukusic@ina.hr

 

Z    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
dr. sc. Sanja Zambelli, viši predavač UTO 16:00 - 18:00
ČET 14:30 - 16:00
430 353-737 sanja.zambelli@veleri.hr
dr. sc. Melita Zec Vojinović, predavač melita.zec-vojinovic@veleri.hr
dr. sc. Nataša Zrilić, prof.v.š. UTO 17:30 - 18:30 dvorana 2 zrilicn@gmail.com

 

Ž    na vrh

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon E-mail
mr. sc. Dorotea Žic, predavač SRI 16:00 - 18:00
ČET 8:15 - 10:15
414 353-744 dorotea.zic@veleri.hr

 

NAPOMENA

Poduzetništvo - Pazin

Za nastavne predmete studija poduzetništva u Pazinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

Cestovni i željeznički promet - Ogulin

Za nastavne predmete studija cestovnog i željezničkog prometa u Ogulinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.