You are here

Računovodstvo za poduzetnike

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Računovodstvo i njegova uloga u poduzetništvu. Sustavi i metode knjigovodstva. Imovina, dugovi i kapital. Bilanca. Bilančne promjene nad imovinom, dugovima i kapitalu. Rashodi i prihodi u poslovanju poduzeća. Bilančne promjene nad rashodima i prihodima. Račun dobiti i gubitka. Izvještaj o novčanim tijekovima. Bilješke. Izvještaj o promjeni glavnice. Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige. Računovodstvo u uvjetima inflacije. Predzaključni i zaključni radovi. Računovodstveno obuhvaćanje poslovnih promjena primjenom računskog plana. Sustav interne kontrole u računovodstvu. Računovodstveni informacijski sustav. Vježbe su auditorne i u potpunosti slijede predavanja. Studenti samostalno odnosno uz pomoć asistenta rješavaju zadatke iz sadržaja predmeta vezane uz: računovodstvenu jednadžbu; imovinu, dugove i kapital; vlasnička ulaganja i povlačenja; bilancu; bilančne promjene nad imovinom, dugovima i kapitalu; rashode i prihode; bilančne promjene nad rashodima i prihodima; račun dobiti i gubitka; izvještaj o novčanim tijekovima