You are here

Gospodarstvo Hrvatske

Okvirni sadržaj predmeta: 

Stanovništvo- čimbenik gospo­darskog razvitka, demografija, demografska povijest, demografska statistika , demografska tranzicija, imigracije i emigracije, dobna, spolna i obrazovna struktura, struktura zaposlenosti, radni kontigent, društvene aktivnosti, prirodni izvori hrvatskog gospodarstva, prirodni uvjeti, prirodni resursi, zaštita prirodnih bogatstava, znanstveno- tehnološki kapaciteti u RH, nacionalni i regionalni razvitak, međuregionalna pitanja razvoja, specifična pitanja razvoja, tržišno restrukturiranje i privatizacija hrvatskog gospodarstva,  stabilizacija i razvitak hrvatskog gospodarstva, hrvatsko financijsko tržište i monetarni sustav, obrazovna struktura i tržište radne snage, životni standard i gospodarski razvoj, poljoprivredni razvitak i agrarna politika, industrijska politika, kapacitet hrvatskog turističkog tržišta, tržišna valorizacija gospodarske infrastrukture, funkcija prometa i hrvatsko gospodarstvo, vanjskotrgovinska razmjena hrvatskog gospodarstva.