You are here

Poslovni strani jezik I/2 (Talijanski)

Ishodi učenja: 
  • Razumjeti i koristiti osnovni stručni vokabular vezan uz poduzetništvo.
  • Koristiti se usvojenim gramatičkim pravilima vezanim uz futur.
  • Koristiti se usvojenim gramatičkim pravilima vezanim uz imperativ.
  • Primijeniti kondicional u jezičnom kontekstu.
  • Primijeniti komparaciju pridjeva u jezičnom kontekstu.
  • Napisati na talijanskom jeziku predračun i narudžbu.