You are here

dr. sc. Marko Kršulja, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
Utorkom od 14 do 15 sati.
Kabinet: 
436
Telefon: 
353-712
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Fizikalne štetnosti
Stručni studij sigurnosti na radu - Inženjerske osnove
Stručni studij sigurnosti na radu - Mehanika i mehaničke opasnosti
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij prometa - Tehnička mehanika
Stručni studij prometa - Osnove strojarstva
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij prometa - Tehnička mehanika
Stručni studij prometa - Osnove strojarstva
Ogulin
Stručni studij prometa - Tehnička mehanika
Stručni studij prometa - Osnove strojarstva

Asistent na kolegijima: