You are here

Uredništvo mrežnih stranica

Kontakt: urednistvo@veleri.hr

Članovi uredništva mrežnih stranica:

dr. sc. Sanja Raspor Janković 
mr. sc. Anita Stilin
Marica Lanča, dipl. oec.
Marina Rauker Koch, prof.
dr. sc. Sanja Grakalić Plenković