You are here

Modeliranje i simulacije

Okvirni sadržaj predmeta: 

Osnove modeliranja: modeli i njihova klasifikacija. Principi modeliranja. Metodologija modeliranja. Faze modeliranja. Modeliranje kao podloga za pripremanje odluka. Vrste modeliranja. Osnove vjerojatnosti i statistike - Izbor ulaznih distribucija. Generiranje uzorka. Programiranje ulaznih podataka u model. Analiza izlaznih podataka. Stvaranje povjerenja u simulacijske modele. Planiranje simulacijskih eksperimenata.
Sustavna dinamika. Osnovne ideje sistemske dinamike. Problemi koji se mogu modelirati.
Osnovne ideje simulacije. Pristupi simulacijskom modeliranju. Klasifikacija simulacijskih modela. Programiranje simulacijskih eksperimenata. Izgradnja simulacijskog modela. Simulacija diskretnih događaja. Primjeri simulacijskih jezici: CSMP (Continuous Sistem Modeling Program), Jess (Java Expert System Shell), objektni simulacijski jezik SERVICEMODEL.
Simulacijski jezik: GPSS. Sistemske jednadžbe, programi i jezik Dynamo.
Jezik Arena. Virtualna realnost. Alat/jezik VRML.