You are here

Upravljanje bazama podataka

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Relacijska algebra. Zavisnosti u relacijskim bazama podataka (funkcijske, višeznačne i zavisnosti spoja). Normalizacija i normalne forme. Parcijalna informacija i baze podataka. Tehnike induktivnog razmišljanja za modeliranje relacijskih baza podataka. Klijent-Server arhitektura. Karakteristike SQL baza podataka prema ANSI SQL 99 specifikaciji. Primjena relacijske algebre na SQL bazama podataka. Rad sa SQL bazama podataka (upiti, trigeri, storage procedure i funkcije). Upgrade relacija baze podataka sa ciljem nadogradnje i održavanja gotovog IS-a. Održavanje BP (provjera ispravnosti tablica, provjera konzistentnosti, fina regulacija BP za brži i efikasniji odziv). Upravljanje korisnicima za pristup BP, definiranje ovlaštenja. Izrada sigurnosnih kopija BP. Backup recovery zahtjevi. Reinstalacija BP na drugim hardverskim specifikacijama.