You are here

Upravljanje kvalitetom informacijskog sustava

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojam i značenje kvalitete. Upravljanje kvalitetom kao preduvjet uspješnosti poslovanja. Povijesni razvoj upravljanja kvalitetom. TQM. Sustavi kvalitete. Procjena kvalitete IS-a – vrijednost informacije za poslovni sustav. Primjena standarda kvalitete u razvoju informacijskih sustava. Potreba analize i revizije informacijskih sustava. Procjena norme ISO 9001 u informatici.