You are here

Upravljanje kvalitetom informacijskog sustava

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Navesti i opisati parametre kvalitete.
  • Razumjeti međuzavisnost informacijskih sustava poduzeća u upravljanju kvalitetom.
  • Opisati postupak uvođenja sustava kvalitete u proces razvoja informacijskog sustava prema ISO normama.
  • Primijeniti koncepte metrika.
  • Usporediti ISO standarde, TQM pristup, modele zrelosti te modele izvrsnosti.
  • Primijeniti načela upravljanja kvalitetom informacijskih sustava na praktičnom primjeru.