You are here

Sučelje poslovnih i procesnih sustava

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojam problema nepovezanosti procesnih i poslovnih sustava. Pregled uobičajenih računalnih produkata koji se koriste u takvim sustavima. Analiza problema nepovezanosti pomoću izabranih primjera iz standardne prakse. Normativne preporuke za funkcionalnu strukturu sučelja između dvaju sustava. Definicija osnovnih objekata sučelja i njihovih atributa.
Definicija sustava MES (Manufacturing Execution Systems) – izvršni sustavi proizvodnje. Osnovna struktura izvršnog sustava proizvodnje: temeljne funkcije i funkcije podrške. Primjeri konkretne realizacije. Kriteriji za izbor gotovih rješenja.