You are here

2. godina

2. godina studija – III. semestar

Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Poslovna komunikacija 2 1 - - 4
Ruralni turizam * ne izvodi se 2019./20. 3 1 1 - 5
Osnove zakonodavstva u agroturizmu 2 1 - - 4
Aromatično i začinsko bilje 2 - 1 1 4
Prehrana i posluživanje 1 - 3 - 4
Engleski jezik u agroturizmu III 1 - 2 - 3
Njemački/Talijanski jezik u agroturizmu I 1 - 2 - 3
Izborni kolegij 2 - 1 - 3
Skladištenje i distrubucija robe          
Zaštita na radu          
Specijalno voćarstvo          
Ukupno u semestru 14 3 10 1 30

 

2. godina studija – IV. semestar

Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova
P S V Pr
Zaštita bilja 2 - 2 1 5
Prerada i konzerviranje biljnih proizvoda 2 - 2 1 5
Marketing 2 - 2 - 4
Engleski jezik u agroturizmu IV 1 - 2 - 3
Njemački/Talijanski jezik u agroturizmu II 1 - 2 - 3
Stručna praksa 2         8
Uređenje agroturističkog gospodarstva * izvodi se zajedno sa 1. godinom studija u ljetnom semestru (2. semestar) 2 1 2 - 5
Izborni kolegij 2 - - 2 3
Maslinarstvo          
Vinogradarstvo          
Ukupno u semestru 12 - 12 4 36