You are here

Poljoprivredna botanika

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Argumentirati značaj stanice kao temeljne građevne i funkcionalne jedinice života,
  • Razlikovati biljna tkiva i organe i njihovu ulogu u životu biljaka,
  • Procijeniti značaj vode, fotosinteze i staničnog disanja i mehanizama kojima biljke odgovaraju na stresne uvjete,
  • Objasniti procese vezane za razvitak i životni ciklus biljaka,
  • Usporediti razlike između vegetativnog i generativnog razmnožavanja biljaka,
  • Prikazati građu i glavne odlike pojedinih skupina biljaka i  prepoznati samonikle i kultivirane vrste.