You are here

Kemija za inženjere

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Usvojiti temeljne kemijske pojmove te rješavati računske zadatke.
  • Razlikovati vrste otopina te provoditi mjerenja u kemijskom laboratoriju.
  • Opisati osobine kemijskih reakcija i njihovih energijskih učinaka.
  • Predvidjeti moguće štetnosti elemenata i njihovih anorganskih spojeva na temelju njihovih kemijskih osobina.
  • Procijeniti moguće štetnosti organskih spojeva na temelju njihovih kemijskih osobina.
  • Opisati osobine složenih organskih spojeva.