You are here

Rezultati Natječaja za dodjelu financijske potpore za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru ERASMUS+ programa u ak.god. 2018/19.

Submitted by mgligoram on 17 September, 2018 - 14:02

Rezultati Natječaja za dodjelu financijske potpore za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru ERASMUS+ programa (preostala sredstva projekta 2017-1-HR01-KA103-034968​) nalaze se u privitku.