You are here

Održano gostujuće predavanje na temu „Umjetnost mikrobiologije“

U sklopu kolegija Mikrobiologija vina Specijalističkog diplomskog stručnog studija Vinarstvo na Poljoprivrednom odjelu u petak 25. siječnja 2019. gostujuće predavanje pod naslovom „Umjetnost mikrobiologije“ održao je Nenad Maslek, dipl. ing., predstavnik enološke kuće Lallemand.

Kroz predavanje gosp. Maslek osvrnuo se na važnost poznavanja mikrobiologije vina, a kroz vođenu degustaciju studentima su i na primjerima ukazane karakteristike takvih vina. Studenti su se mogli upoznati s vrstama i sojevima kvasaca i bakterija koje se koriste u vinifikaciji vina, važnošću odabira pojedinih s obzirom za enološke karakteristike, metodama dobivanja i novostima u njihovoj selekciji.