You are here

Specijalno voćarstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati ekonomske isplativosti uzgoja bobičastog i lupinastog voća,
  • Planirati optimalne termine za provođenje pomotehničkih mjera u nasadu,
  • Analizirati povoljnosti ekoloških uvjeta za uzgoj bobičastog i lupinastog voća,
  • Ocijeniti uvjete za podizanje nasada i analiza potrebnih pomotehničkih mjera u nasadu,
  • Projektirati suvremeni proizvodni nasad bobičastog i lupinastog voća,
  • Predložiti suvremene i održive načine zaštite voćnjaka od štetočinja i nepovoljnih vremenskih uvjeta.