You are here

Upravljanje zaštitom na radu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Kategorizirati osnovne elemente sustava preko kojih se primjenom pravila zaštite na radu upravlja razinom rizika.
  • Osmisliti modele organizacijske strukture s opisom primijenjenih posebnih pravila zaštite na radu.
  • Povezati modele radnih prostora, mjesta rada, strojeva i uređaja s opisom primijenjenih osnovnih pravila zaštite na radu.
  • Kreirati Procjenu rizika za radna mjesta s obzirom na korištenje opasnih tvari, stanje strojeva, organizacijske i ljudske pretpostavke.
  • Preporučiti mjere za smanjenje razine rizika utvrđenog Procjenom rizika.