You are here

Dopuna natječaja za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru programa Erasmus+ (KA103-2018)

Submitted by itadic on 9 October, 2019 - 16:34

VELEUČILIŠTE U RIJECI
Trpimirova 2/V,
51000 Rijeka
KLASA: 605-04/18-01/02
UR.BROJ: 2170-57-04-19-26/LJT

Rijeka, 30. rujna 2019.

 

objavljuje
DOPUNU NATJEČAJA
za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost studenata u svrhu
obavljanja stručne prakse
u okviru programa Erasmus+ (KA103 - 2018)

 

Natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse na inozemnim ustanovama (projekt 2018-1HR01-KA103-046925), a moguće ju je ostvariti u razdoblju do 31. 5. 2020. produljuje se zbog neutrošenih sredstava za Ersmus mobilnosti studenata.

Natječaj je otvorenog tipa te će se sve prijave koje sadržavaju potpunu natječajnu dokumentaciju odmah uzimati u obzir, do iskorištenja preostalih sredstava. Veleučilište će sa studentima koji udovoljavaju uvjetima natječaja odmah po prijavi sklapati ugovore o dodjeli financijske potpore.
 
S obzirom na proceduru sklapanja ugovora o dodjeli financijske potpore, studenti su dužni prijaviti se na natječaj najmanje 30 dana prije početka prakse koja će se obaviti do 31. svibnja 2020.
 
Najkraće trajanje studentske mobilnosti u svrhu obavljanja stručne prakse je 2 mjeseca. 
 
Natječaj ostaje otvoren dok se ne potroše sredstva, odnosno zaključno do 15. siječnja 2020.
 
KONTAKT OSOBE ZA DODATNE UPITE
 
Marijana Jakopić Ganić, Erasmus koordinator
 
Dr. sc. Ljerka Tomljenović, privremeni Erasmus koordinator
tel. 051 353 725, 051 323 170 ljerka@veleri.hr, mobility@veleri.hr