You are here

Aktualne informacije

Zbog novonastale epidemiološke situacije u nastavku dajemo aktualne informacije koje će po potrebi biti ažurirane:

 

23.9.2020.

U planiranju nastave u zimskom semestru ak. godine 2020. / 2021. rukovodili smo se preporukama i smjernicama za izvođenje nastave na visokoškolskim ustanovama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te Preporukama HZJZ za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera.
Nastava se planira održavati u dvoranama na lokacijama Veleučilišta u Rijeci u Rijeci (Vukovarska 58), Pazinu (154. brigade hrvatske vojske 7) i Poreču (C. Huguesa 6) s planiranim udjelom online nastave u ukupnoj nastavi do 20%.
Raspored održavanja nastave planiran je tako da studenti u pravilu u jednom danu imaju nastavu samo iz jednog kolegija i pri tome ne mijenjaju dvoranu u kojoj su na nastavi. Nastava se planira u A i B tjednu, na način da se izmjenjuju kolegiji odnosno raspored održavanja nastave po tjednima.
Studenti koji spadaju u posebno vulnerabilnu skupinu (s obzirom na rizik od zaraze virusom COVID 19), sukladno Odluci o oslobađanju studenata iz rizičnih skupina prisustvovanju izravnoj nastavi, a na osnovu potvrde nadležnog liječnika, oslobođeni su dolazaka na izravnu nastavu.
Studenti trebaju tijekom zimskog semestra ažurno pratiti informacije putem Merlina (sustav za učenje) gdje će biti otvoreni e-kolegiji za sve kolegije zimskog semestra. Tu će nastavnici podizati aktualne informacije o nastavi na svojim kolegijima.
Informacije o početku nastave:
 • Uvodna predavanja za brucoše na lokaciji u Vukovarskoj 58, Rijeka (redovite studente i izvanredne studente koji slušaju nastavu s redovitim studentima) bit će organizirana 1. 10. i 2. 10. 2020. prema sljedećem rasporedu:
  • 1. 10. 2020.
   • Redoviti studenti preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo u 10,00 sati u dvorani 401 (četvrti kat).
   • Redoviti studenti preddiplomskih stručnih studija Prometa u 10,15 sati u dvorani 423 (četvrti kat).
   • Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog stručnog studija Telematika u 16,30 sati u dvorani 401 (četvrti kat).
   • Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam u 16,45 u dvorani 423 (četvrti kat).
  • 2. 10. 2020.
   • Redoviti studenti preddiplomskog stručnog studija Informatika:
    • PRVA GRUPA u 10,00 sati u dvorani 401 (četvrti kat) – studenti čija prezimena započinju slovima od A-M
    • DRUGA GRUPA u 10,30 sati u dvorani 423 (četvrti kat) – studenti čija prezimena započinju slovima od N-Ž
   • Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog stručnog studija Sigurnost na radu:
    • PRVA GRUPA u 16,30 sati u dvorani 401 (četvrti kat) – studenti čija prezimena započinju slovima od A-M
    • DRUGA GRUPA u 17 sati u dvorani 423 (četvrti kat) – studenti čija prezimena započinju slovima od N-Ž
 • Uvodna predavanja za brucoše u Poreču održat će se 2. listopada u 17 sati, a u Pazinu u prvom terminu nastave.
 • Nastava za sve studente preddiplomskih stručnih studija i više godine specijalističkih diplomskih stručnih studija započinje u ponedjeljak 5. 10. 2020. prema rasporedu koji će biti objavljen 5 dana prije početka nastave.
 • Nastava za studente prvih godina specijalističkih diplomskih stručnih studija započet će u tjednu od 12. 10. 2020. godine.
 • Nastava za izvanredne studente koji slušaju nastavu vikendom (izvanredni studenti preddiplomskih stručnih studija Prometa (prva i druga godina), preddiplomskog stručnog studija Poduzetništva u Rijeci (sve godine) i preddiplomskog stručnog studija Informatika (sve godine)) započet će za vikend 16. i 17. 10. 2020. godine.
Informacija o epidemiološkim mjerama
Studenti ne bi smjeli doći na Veleučilište u Rijeci ukoliko:
 • Imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišenu temperaturu, kašalj, poteškoće pri disanju, poremećaj njuha i okusa, grlobolja, probavne tegobe),
 • Ako im je izrečena mjera samoizolacije,
 • Ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID 19.
U prostorima Veleučilišta u Rijeci strogo će se provoditi sljedeće epidemiološke mjere:
 • Mjerenje temperature na ulazu u zgradu.
 • Studenti u svakom trenutku MORAJU imati zaštitne maske (tijekom boravka u svim prostorima Veleučilišta u Rijeci). Ukoliko je razmak između studenata u učionici veći od 1,5 metra studenti iznimno ne moraju nositi zaštitnu masku tijekom trajanja nastave.
 • Na početku predavanja, nastavnici će popisati prisutne studente na nastavi te će se taj popis čuvati za potrebe epidemiologa i drugih stručnih tijela ukoliko se ustanovi zaraza virusom COVID 19.  U slučaju da se utvrdi zaraza virusom COVID 19 u toj se studentskoj grupi može očekivati izricanje mjera samoizolacije.
 • U potencijalnim situacijama u kojima je neka studentska grupa i / ili nastavnik u samoizolaciji (ili ima simptome respiratorne infekcije) nastava se planira održavati online (putem sustava za e-učenje Merlin i / ili MS Teams).
 • Redovito će se vršiti dezinfekcija prostora, a studente molimo da u zgradu dolaze u točno definiranim terminima prema satnici iz rasporeda.
U slučaju novih preporuka nadležnih institucija odnosno promjena u epidemiološkoj slici prethodno navedene informacije podložne su promjenama.
 
3.9.2020.
Drage studentice i studenti,

U nastavku Vam dajemo okvirne informacije o tome kako se planira izvoditi nastava na Veleučilištu u Rijeci u nadolazećoj akademskoj godini.  Napominjemo da akademsku godinu planiramo temeljem postojećih spoznaja koje se mogu i promijeniti do početka ili tijekom akademske godine.

 • Sukladno preporukama nadležnog Ministarstva i HZJZ nastavu u novoj akademskoj godini planiramo započeti u učionicama. U tom smislu, preporučujemo svim studentima koji ne žive u Rijeci da si osiguraju smještaj. Studentima koji zbog zdravstvenih razloga budu imali liječničke potvrde o preporukama o nesudjelovanju u fizičkoj izvedbi nastave, omogućit će se da nastavu prate na daljinu, odnosno konzultativno.
 • Trenutno planiramo izvođenje većeg dijela nastave u učionici, a u slučaju potrebe manji dio nastave izvodit će se on-line kako bismo u okviru postojećih prostornih kapaciteta osigurali maksimalno moguće poštivanje epidemioloških preporuka HZJZ.  
 • Provodit će se pojačane mjere zaštite zdravlja i sigurnosti (mjerenje temperature, obveza nošenja zaštitnih maski, dezinfekcija ruku, opreme i prostora i sl.). Raporedom će se pokušati osigurati što manje miješanje različitih studentskih grupa, pretežni boravak jedne studijske grupe u jednoj učionici u jednom danu i sve ostale mjere koje se budu mogle primijeniti. Raspored nastave bit će objavljen prije početka nastave, ali su moguće i njegove promjene s obzirom na epidemiološku situaciju i propisane mjere.

Molimo Vas da pratite naše web stranice i društvene mreže Veleučilišta u Rijeci kako bi bili u tijeku s aktualnim informacijama.
Za eventualna dodatna pitanja obratite se na email adresu eucenje@veleri.hr.
 

 

 

20. 8. 2020.

Poštovane studentice i studenti,

s obzirom na trenutni neželjeni razvoj epidemiološke situacije sve jesenske ispitne rokove provodit ćemo kao i ljetne, na daljinu. U nastavku su navedene ključne informacije o provođenju ispita u jesenskom ispitnom roku:

 • Obavijest / uputa o načinu provođenja ispita na daljinu bit će objavljena na web stranicama svakog pojedinog kolegija kojima pristupate logiranjem putem AAI@EduHr (veleri.hr) elektroničkog identiteta.
 • Studenti nisu u obvezi prijaviti izlazak na ispit preko aplikacije StudIS, a informacija o eventualnom alternativnom načinu prijave ispita na pojedinom kolegiju bit će objavljena u gore navedenoj obavijesti o načinu provođenja ispita na daljinu.
 • Studentima koji nemaju tehničke preduvjete za pristupanje ispitu na daljinu omogućit ćemo polaganje ispita u učionici, uz prethodnu najavu i po individualnom dogovoru. U tom slučaju, potrebno se javiti emailom nositelju kolegija i pročelniku odjela/voditelju studija najkasnije do 1. 9. 2020. 
 • Napomena:

- na jesenski ispitni rok za kolegije zimskog semestra može se pristupiti samo ukoliko su bili zadovoljeni kriteriji prema Pravilniku o ocjenjivanju (položeno najmanje 50% ishoda učenja odnosno prijavljen cjeloviti ispit za izvanredne studente), 
- na jesenski ispitni rok za kolegije ljetnog semestra može se pristupiti sukladno Odluci o načinu provjere usklađenosti ishoda učenja (svi studenti koji nisu položili ispit mogu pristupiti jesenskom ispitnom roku, neovisno o ostvarenim rezultatima tijekom nastave).
- za sve nejasnoće vezane podsjećamo na otvorenu email adresu eucenje@veleri.hr. 
 

3. 8. 2020.

Drage studentice i studenti,

ponukani vašim upitima o načinu održavanja ispita u rujnu, postupku upisa u više godine studije te načinu izvođenja nastave u sljedećoj akademskoj godini, želimo vas obavijestiti da ćemo, čim dobijemo preporuke nadležnih tijela (Nacionalnog stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Ministarstva znanosti i obrazovanja), objaviti informacije na našim mrežnim stranicama i društvenim mrežama.

Iako se nadamo normalnom izvođenju nastave u sljedećoj akademskoj godini, u slučaju nužnosti izvođenja nastave na daljinu (djelomično ili u potpunosti) intenzivno ćemo raditi na osiguravanju što kvalitetnijeg obrazovnog procesa i uvjeta za njegovo izvođenje na daljinu.

Obavijest o načinu održavanja ispitnih rokova u rujnu (na daljinu ili u učionici) i o načinu upisa u više godine studija bit će objavljena u drugoj polovici kolovoza, sukladno epidemiološkoj situaciji odnosno po dobivanju preporuka od nadležnih tijela.

Molimo vas da pratite obavijesti na web-stranici Veleučilišta.

Želimo vam ugodan ljetni odmor!

 
2.6.2020.
Poštovane studentice i studenti,

iako smo se nadali ukidanju izvanrednih okolnosti i epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom COVID-19 to se nije dogodilo te ovaj semestar privodimo kraju izvođenjem nastave na daljinu. 
Uvažavajući preporuke HZJZ za izvođenje nastave u visokom obrazovanju te smjernice nadležnog Ministarstva, kojima se u ljetnom ispitnom roku preporučuje izvođenje ispita na daljinu, osim u slučajevima kada to nikako nije moguće, u nastavku navodimo najnovije informacije o načinu održavanja ispita i obrana završnih / specijalističkih završnih radova.

LJETNI ISPITNI ROKOVI – od 15. 6.  – 17. 7. 2020.
-    Ispiti iz gotovo svih kolegija održat će se na daljinu.
-    Radi olakšavanja pripreme studentima i omogućavanja planiranja dinamike polaganja za sve kolegije bit će planirana 4 termina ispita u razdoblju od 15. 6. – 17. 7. Student će moći birati, odnosno izaći, na 2 od ponuđena 4 termina.
-    Konačni termini svih ispitnih rokova bit će objavljeni u zadnjem tjednu održavanja nastave.
-    Ispite u ljetnom ispitnom roku studenti neće morati prijavljivati preko StudIS weba, ali zbog ovakve tjedne dinamike obvezni su redovito i ažurno pratiti mrežne stranice Veleučilišta, obavijesti na sustavu Merlin odnosno veleri elektroničku poštu gdje će dobivati informacije od predmetnih nastavnika.

OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA
Obrane završnih radova provodit će se izravno (u prostorima Veleučilišta u Rijeci), dok će se sama prijava obrane završnih / specijalističkih završnih radova provoditi online sukladno Privremenom hodogramu pisanja i online prijave završnog – specijalističkog završnog rada.
 

 
 
15. 5. 2020.

Obavještavaju se studenti da će Knjižnica i  Studentska referada biti otvorene utorkom od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu studenata. Studenti će svoj dolazak moći najaviti na sljedeće adrese e-pošte:

•    za studente koji studiraju u Rijeci:

•    za studente koji studiraju u Poreču - denis.staver@veleri.hr 

•    za studente koji studiraju u Pazinu - psergov@veleri.hr 

Molimo studente da se prilikom dolaska pridržavaju epidemioloških mjera uz  obvezno držanje propisanog razmaka.

Studentska referada će na zahtjev studenata i dalje izdavati potvrde i uvjerenja online. 
 

27.3.2020.
Kontakt informacije nastavnika, tijekom nastave na daljinu, objavljene su na stranicama odjela odnosno samostalnih studija.
 
25.3.2020.
 
 
23.3.2020.
Odluka o privremenom zatvaranju 
 
 

15. 3. 2020.
Dodatne upute u svezi organizacije nastave i rada pratećih službi:

 1. nastavnici - poveznica
 2. studenti nastava - poveznica
 3. studenti prateće službe - poveznica

Opću Uputu o postupanju zbog trenutne epidemiološke situacije može se pronaći na poveznici

 
NOVE INFORMACIJE
13. 3. 2020.
- Sukladno naputcima nadležnih institucija od ponedjeljka 16. 3. 2020. obustavlja se na dva tjedna izravna nastava na svim lokacijama Veleučilišta u Rijeci (Rijeka, Pazin i Poreč).
- Za vrijeme trajanja obustave nastave na svim će lokacijama biti osigurana dežurstva te pružanje svih uobičajenih usluga (potvrde, zamolbe, izdavanje literature, korisnička podrška i sl.). Smjernice postupanja i procedure će biti objavljene do ponedjeljka 16. 3. 2020. godine.
- Komunikacija s predmetnim nastavnicima odvijat će se elektroničkom poštom (preferirani način) ili telefonski (sukladno pojedinačnoj uputi nastavnika).
- Obrazovni proces odvijat će se putem internetskih komunikacijskih kanala (sustav za e-učenje Merlin odnosno materijali i upute na web stranicama kolegija). Molimo studente da se redovito logiraju na navedene sustave, prate svoju AAI@EduHr elektroničku poštu odnosno, sukladno smjernicama nastavnika, sudjeluju u obrazovnom procesu.
- Aktualne informacije kao i obavijesti predmetnih nastavnika o načinu provođenja nastave na pojedinim kolegijima, redovito će se objavljivati na web sjedištu Veleučilišta u Rijeci www.veleri.hr. 
- Studenti i nastavnici mogu uočene poteškoće, probleme ili prijedloge poslati na e-mail eucenje@veleri.hr
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH odlučilo je da se do daljnjega odgađaju sva organizirana putovanja u inozemstvo u svim visokoškolskim ustanovama. Uputa korisnicima programa Erasmus+ o postupanju u kontekstu izbijanja epidemije COVID-19 nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.veleri.hr/?q=node/2122 
 
 
12. 3. 2020.
- Krizni stožer Veleučilišta u Rijeci sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, a uslijed nastale epidemiološke situacije, obavještava studente na Poljoprivrednom odjelu u Poreču i dislociranom stručnom studiju Poduzetništvo u Pazinu da od petka 13. ožujka  NE DOLAZE na nastavu. 
- Na lokaciji u Rijeci (Vukovarska 58) NEĆE SE ODRŽATI nastava u petak 13. ožujka i subotu 14. ožujka 2020. godine.
- U slučaju nemogućnosti izvođenja nastave izravnim putem planira se organiziranje obrazovnog procesa putem sustava za e-učenje Merlin. S obzirom da je za korištenje sustava za e-učenje potreban aktivan AAI@EduHR veleri elektronički identitet molimo provjerite funkcionalnost vašeg elektroničkog identiteta na https://moj.aaiedu.hr,  a u slučaju problema u pristupu molimo vas obratite se na helpdesk@veleri.hr