You are here

dr. sc. Drago Pupavac, profesor visoke škole

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 8:00 - 10:00
SRI 16:00 - 18:00
Kabinet: 
430
Telefon: 
353-737
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Metodika stručnog i istraživačkog rada
Specijalistički studij poduzetništva - Metodika stručnog i znanstvenog rada
Specijalistički studij poduzetništva - Organizacijsko ponašanje
Stručni studij sigurnosti na radu - Ljudski čimbenici u sigurnosti
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij poduzetništva - Poslovna etika
Stručni studij poduzetništva - Upravljanje ljudskim potencijalima
Stručni studij prometa - Ljudski potencijali u prometu
Stručni studij prometa - Ekonomika cestovnoga prometa
Stručni studij prometa - Ekonomika poštanskog prometa
Stručni studij prometa - Ekonomika željezničkoga prometa
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij poduzetništva - Poslovna etika
Stručni studij poduzetništva - Upravljanje ljudskim potencijalima
Stručni studij prometa - Ljudski potencijali u prometu
Stručni studij prometa - Ekonomika cestovnoga prometa
Stručni studij prometa - Ekonomika poštanskog prometa
Stručni studij prometa - Ekonomika željezničkoga prometa
Ogulin
Stručni studij prometa - Ljudski potencijali u prometu
Stručni studij prometa - Ekonomika cestovnoga prometa
Stručni studij prometa - Ekonomika željezničkoga prometa

Asistent na kolegijima: