You are here

dr. sc. Tatjana Šepić, profesor visoke škole

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 17:30 - 19:00
UTO 14:00 - 15:30
Kabinet: 
424
Telefon: 
353-746
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik II (Engleski)
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik I (Engleski)
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik III (Engleski)
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik IV (Engleski)
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Engleski jezik u agroturizmu II
Stručni studij Održivi agroturizam - Engleski jezik u agroturizmu I
Stručni studij informatike - Engleski jezik I/2
Stručni studij informatike - Engleski jezik I/1
Stručni studij informatike - Engleski jezik II.
Stručni studij informatike - Engleski jezik III
Stručni studij telematika - Engleski jezik II
Stručni studij telematika - Engleski jezik I
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Engleski jezik u agroturizmu II
Stručni studij Održivi agroturizam - Engleski jezik u agroturizmu I
Stručni studij informatike - Engleski jezik I/2
Stručni studij informatike - Engleski jezik I/1
Stručni studij informatike - Engleski jezik II.
Stručni studij informatike - Engleski jezik III
Stručni studij telematika - Engleski jezik II
Stručni studij telematika - Engleski jezik I
Poreč
Stručni studij vinarstva - Engleski jezik II
Stručni studij vinarstva - Engleski jezik I
Stručni studij vinarstva - Engleski jezik III
Stručni studij vinarstva - Engleski jezik IV
Poreč, redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik II
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik I
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik III
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik IV
Poreč, izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik II
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik I
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik III
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik IV

Asistent na kolegijima: