You are here

Prekrcajna sredstva

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati temeljne pojmove i podjele robe i sredstava s kontinuiranim i povremenim djelovanjem na području prometa.
  • Objasniti funkciju, masovnost primjene i pouzdanost rada te stvarne učinke trakastih transportera.
  • Objasniti primjenu i pouzdanost rada te stvarne učinke preostalih sredstava s kontinuiranim  djelovanjem.
  • Objasniti primjenu i rad te stvarne učinke sredstva s povremenim djelovanjem.
  • Obrazložiti problematiku upotrebe te postojeće stanje i budući razvitak prekrcajno-transportnih kapaciteta u poduzećima transportne industrije.