You are here

Osnove menadžmenta

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Povezati sličnosti i utvrditi razlike između menadžerskih i poduzetničkih vještina i odgovornosti.
  • Procijeniti utjecaj čimbenika vanjske i unutarnje okoline na poslovanje i moguće strateške odgovore poduzeća.
  • Razlikovati osnovne vrste organizacijskih struktura.
  • Opisati elemente upravljanja ljudskim potencijalima i procijeniti njihovu važnost u organizacijskom kontekstu.
  • Kritički prosuđivati različite stilove vodstva i preporučiti jednostavne tehnike motivacije.
  • Organizirati proces kontrole.
  • Istražiti i prezentirati specifičnosti menadžerskih funkcija.