You are here

Sigurnost cestovnog prometa s ekspertizama prometnih nesreća

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Vrednovati utjecaj pojedinih čimbenika na sigurnost cestovnog prometa.
  • Analizirati stanje sigurnosti cestovnog prometa i ocijeniti trendove kretanja u prometnoj sigurnosti.
  • Primijeniti elemente standardne i nestandardne prometne signalizacije u svrhu poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa i prevencije prometnih nesreća.
  • Izračunati osnovne elemente vezane za kretanje i zaustavljanja vozila u prometu.
  • Utvrditi opasna mjesta na cestama.
  • Obrazložiti osnovne principe provođenja prometno-tehničkog vještačenja prometne nesreće.