You are here

Infrastruktura željezničkog prometa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati terminologiju i zakonsku regulativu u području željezničkog prometa i željezničke infrastrukture.
  • Preporučiti osnovne elemente za izradu projekta trase pruge.
  • Objasniti osnovne elemente gornjeg ustroja željezničkih pruga.
  • Objasniti osnovne elemente pružnih građevina.
  • Analizirati željezničke kolodvore i kolodvorska postrojenja, te ostala službena mjesta.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja željezničkog prometa i željezničke infrastrukture.