You are here

Željeznička vozila i vuča vlakova

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Usporediti tipove željezničkih vozila i pojedinih serija teretnih vagona.
  • Raščlaniti osnovne sklopove željezničkih vozila.
  • Kategorizirati otpore vožnje u proračunu vuče vlakova i utvrditi redovitu vučnu masu lokomotiva.
  • Opisati karakteristike i način funkcioniranja kočnica na željezničkim vozilima te izračunati potrebnu i stvarnu kočnu masu vlaka.