You are here

Multimodalni transport

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Argumentirati potrebu međusobnog povezivanja pojedinih prometnih grana u pružanju prijevoznih usluga.
  • Identificirati preduvjete uspješnog funkcioniranja multimodalnog transporta.
  • Procijeniti značajke, prednosti i nedostatke pojedinih suvremenih transportnih tehnologija.
  • Kritički prosuđivati razvoj multimodalnog transporta u RH.