You are here

Multimodalni transport

Okvirni sadržaj predmeta: 

Teorijske znacajke i dostignuta razina razvoja multimodalnog transporta.
Medunarodna regulativa multimodalnog transporta. Suvremene tehnologije transporta temelj razvoja multimodalnog transporta. Paletizacija, kontejnerizacija, Ro – Ro tehnologija transporta, huckepack tehnologija transporta, ostale tehnologije multimodalnog transporta. Prijevozni dokumenti u multimodalnom transportu. Izrada i analiza modela prijevoza robe u multimodalnom transportu. Povezanost sudionika u multimodalnom transportu.