You are here

Analiza i planiranje u prometnim poduzećima

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi temeljne značajke, ulogu i faze u procesu planiranja te povezanost planiranja, kontrole i analize.
  • Utvrditi važnost i temeljne postupke i metode analize poslovanja.
  • Analizirati strukturu financijskih izvještaja te promjene pozicija u financijskim izvještajima.
  • Odabrati i kategorizirati ključne financijske pokazatelje za ocjenu poslovanja.
  • Analizirati računovodstvene informacije i argumentirati ocjenu.
  • Samostalno istražiti i razlikovati specifičnosti područja planiranja, kontrole i analize.