You are here

Analiza i planiranje u prometnim poduzećima

Okvirni sadržaj predmeta: 

Specificnosti poslovanja prometnih poduzeca-holisticki pristup.  Analiticke i statisticko-matematicke metode. Kvantitativni i kvalitativni pristup ocjeni poslovanja. Analiza sredstva i iskorištenosti kapaciteta u prometnim poduzecima. Analiza specificnih troškova. Analiza djelatnika. Problematika analize s osnova mjerenja kolicine usluga. Analiza prihoda- poslovni prihod i asortiman. Tocka pokrica. Cash flow analiza. Financijsko poslovanje - Ocjena financijske situacije. Likvidnost, stabilnost i zaduzenost. Suvremene metode mjerenja uspjeha poslovanja. Kratkorocno i dugorocno planiranje. Operativno  planiranje po poslovnim funkcijama. Tehnike prognoziranja i metode procjenjivanja poslovanja.