You are here

Planiranje i programiranje u prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati osnovne parametre u prognozi prometne potražnje i formiranju optimalnog modela prometa u fazi planiranja prometa.
  • Obrazložiti metodologiju prometnog planiranja.
  • Predložiti metode u postupku predviđanja prijevozne potražnje u gradskom području.
  • Izabrati simulacijski model i program za prometno planiranje pri izradi prometnog plana.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja planiranja prometa.