You are here

Planiranje i programiranje u prometu

Okvirni sadržaj predmeta: 

Temeljna obiljezja plana i planiranja: metode planiranja, vrste prometnih planova, sektorsko i prostorno planiranje prometa, planiranje prometne potraznje. Proces izrade plana: rasporeda operativnog osoblja i obrade prijevozne dokumentacije te plana prometnih itinerara. Vrednovanje plana: funkcijsko i ekonomsko. Projektno planiranje: ocjena projekta, rizik i neizvjesnost u projektiranom planu, primjeri o ocjeni prometnih projekata. Pojam i vrste simulacija i simulacijskih modela: mogucnosti i ogranicenja simulacijskih modela, primjer simulacije korištenjem tablice slucajnih brojeva, simulacijski model, organizacija podataka, statisticki temelji simulacije. Simulacijski jezici: karakteristike simulacijskih jezika, GPSS, SIMSCRIPT, SLAM. Simulacija repova i usluzivanje: distribucija vremena dolazaka, proces usluzivanja, analiticki pristup teoriji repova, pristup teoriji repova simulacijom. Primjena simulacija u prometu: model naplatne postaje na autoputu, model polazaka i povrataka autobusa, model gradskog autobusnog prometa, simulacija prometnih tokova u gradu, model lucko-transportnih sustava i ekonomskih pokazatelja.