You are here

Marketing u prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Preporučiti, na osnovu  temeljnih pojmova i orijentacije marketinga, postupke i procese za implementaciju i ocjenu marketing koncepcije u poslovanju tržišnih subjekata iz područja prometa.
  • Prosuđivati promjene u mikro I makro marketing okruženju te ocijeniti njihov utjecaj na konkretne gospodarske subjekte.
  • Na osnovu istraživanja tržišta samostalnoi/ili u grupi preporučiti marketing miks proizvodnog, cjenovnog, distribucijskog i promocijskog pristupa u nastupu konkretnog  poduzeća iz područja prometa. 
  • Komunicirati suradnicima svoje zaključke, znanja I argumente o različitim mogućnostima rješavanja problema iz područja marketinga u prometu te predložiti najpovoljniju opciju sa stajališta promatranog subjekta.
  • Demonstrirati znanje o  važnosti društveno odgovornog ponašanja poslovnih subjekata u funkciji sigurnosti i zadovoljstva sudionika u prometu.