You are here

Marketing u prometu

Okvirni sadržaj predmeta: 

Koncepcija marketinga, temeljni pojmovi i definiranje marketinga. Pojmovno odredenje, vrste i znacajke prometa. Primjena marketinga po prometnim granama. Funkcije marketinga u prometu. Pojam i dimenzije trzišta i specificnosti trzišta prijevoznih usluga. Pozicioniranje prema kupcima na trzištu prijevoznih usluga. Ljudi kao kljucni faktor uspjeha za rad sa kupcima. Strategijska analiza prometnih poduzeca. Upravljanje procesom marketinga i marketinško planiranje. Marketing miks u tvrtkama prometnog gospodarstva. Marketing informacijski sustavi i istrazivanje marketinga. Istrazivanje trzišta prijevoznih usluga. Metode i tehnike istrazivanja trzišta prijevoznih usluga. Analiza okoline marketinga. Politika proizvoda u prometnim tvrtkama. Proizvod. Zivotni ciklus proizvoda. Politika distribucije u prometnim tvrtkama. Funkcije i izbor kanala distribucije. Specificnosti politike cijena u prometnim tvrtkama. Utjecajni cinitelji na formiranje cijena.  Politika promocije u prometnim tvrtkama. Ciljevi i elementi promocije.