You are here

Osiguranje i reosiguranje u prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati terminologiju i zakonsku regulativu u području osiguranja i reosiguranja u prometu.
  • Razlikovati vrste i značajke ugovora o osiguranju, prava i obveze ugovornih strana iz ugovora o osiguranju.
  • Vrednovati utjecaj osiguranja i reosiguranja u djelatnosti prometa.
  • Preporučiti vrste ugovora o osiguranju u djelatnosti prometa pored obveznih ugovora o osiguranju od odgovornosti prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja osiguranja i reosiguranja u prometu.