You are here

Specijalistički završni rad

Okvirni sadržaj predmeta: 

Specijalistički završni rad predstavlja samostalan rad i provjeru stručnog znanja kandidata koji treba pokazati određenu razinu sposobnosti za samostalno rješavanje konkretnog stručnog zadatka. Sadržaj specijalističkog završnog rada temelji se na primjeni stručnih znanja iz programa na specijalističkom stručnom studiju. Završni rad može se zadati samo iz određenih stručnih predmeta. Temu specijalističkog završnog rada utvrđuje nastavnik tj. mentor koji će voditi studenta kroz izradu završnog rada. Opseg utvrđuje se u okviru 225 sati rada.
Specijalistički završni rad izraditi u skladu s Naputkom za izradu specijalističkog završnog rada  integriranim u Pravilnik o studiranju na Veleučilištu u Rijeci.