You are here

Ekologija

Studiji

ishodi_ucenja: 
Okvirni sadržaj predmeta: 

Definicija, razvoj i znacaj ekologije. Osnovni pojmovi u ekologiji: biotop, populacija, biocenoza, ekosustav. Kruzenje tvari i protok energije u ekosustavu. Hranidbeni lanci u ekosustavu.
Ekosfera i njeni dijelovi. Antropološki utjecaj na ekosferu. Biosfera. Biološka raznolikost i uzroci njenog opadanja. Odrzivi razvoj i ekološka ucinkovitost. Ekološki cimbenici. Ekološka valencija.
Agrosfera. Kriticne tocke agrosfere. Odrziva poljoprivreda. Agroekološki pokazatelji. IFOAM. Ekološke mjere suzbijanja štetnika.
Vinograd kao ekosustav. Glavni abiotski i biotski cimbenici koji utjecu na rast vinove loze. Ekološko suzbijanje štetnika i uzrocnika bolesti u vinogradu. Ocjena ekološke prihvatljivosti tretiranja vinove loze razlicitim sredstvima za suzbijanje štetnika.