You are here

Specijalna i pjenušava vina

Okvirni sadržaj predmeta: 

Kratki prikaz povijesti proizvodnje pjenušavih vina. Proizvodnja i osobine baznog vina (odabir sorata, sljubljivanje vina-blending). Kvasci: osobine, aktivacija i dodavanje kvasaca, za «drugo vrenje». Tehnologija proizvodnje pjenušavog vina: «klasicni nacin»: dodavanje tzv. likera («liquer de tirage»), punjenje u boce (tipovi i osobine boca), cepljenje, odlaganje i slaganje boca, pracenje druge fermentacije, dozrijevanje vina na talogu («maturation sûr lies»), talozenje na stalcima i strojno (remuage sûr pupitres), izbacivanje taloga («degorgément»), dodavanje ekspedicionog likera («liquer d'expédition»), cepljenje i opremanje boca. Proizvodnja pjenušavog vina «u tanku»: oprema za proizvodnju vina, sekundarna fermentacija, filtriranje, stabilizacija i punjenje u boce. Tehnologija proizvodnje pjenušavog vina «asti spumante». Tehnologija proizvodnje desertnih i likerskih vina: Prošek, Marsala, Porto i dr., dozrijevanje i starenje (solera) likerskih vina. Tehnologija proizvodnje aromatiziranih vina: Vermouth, Bermet i dr.