You are here

Senzorika vina I

Ishodi učenja: 
  • Definirati osnovna osjetila.
  • Opisati i obrazložiti mirisne komponente vina.
  • Opisati okusne senzacije vina i komponente koje formiraju okus vina, vrednovati skladnost okusa između pojedinih sastojaka vina.
  • Raspoznavati vinske u odnosu na defektne mirise i okuse vina.
  • Koristiti metode ocjenjivanja vina.