You are here

Praktičan rad u vinarstvu II

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti ranije stečena stručna znanja u realnom radnom okruženju.
  • Pokazati samostalnost, odgovornost i samoinicijativnost u rješavanju radnih zadataka.
  • Primijeniti vještine poslovne komunikacije u realnom radnom okruženju.
  • Steći radne navike prema zahtjevima realnog radnog okruženja.
  • Samostalno i odgovorno izraditi stručno izvješće o obavljenoj praksi.