You are here

Tržište u poljoprivredi

Okvirni sadržaj predmeta: 

Teorija trzišta i cijena. Ustroj, podjela i funkcije trzišta. Znacenje i ustroj marketinga u poljoprivredi. Svjetsko trzište poljoprivrednih proizvoda. Preduvjeti za primjenu marketinga u poljoprivredi Hrvatske. Trznost poljoprivrednih proizvoda. Posebnosti ponude poljoprivrednih proizvoda. Potrebe, potrošnja i potraznja poljoprivrednih proizvoda. Elasticnost potraznje. Cijene poljoprivrednih proizvoda. Ustroj trzišta. Posebnosti politike cijena poljoprivrednih proizvoda. Pariteti cijena poljoprivrednih proizvoda. Trzne ustanove i prodajni kanali poljoprivrednih proizvoda. Hrvatska vanjsko-trgovinska razmjena poljoprivrednih proizvoda. Izrada marketing plana. Kreiranje strategija komunikacijskog i promocijskog mixa. Kanali prodaje.