You are here

Vinogradarstvo II

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Organizirati podizanje vinograda i utvrditi koje je zahvate potrebno provesti kod podizanja vinograda s obzirom na karakteristike parcele za sadnju.
  • Odrediti koje je zahvate zelene rezidbe potrebno provesti u vinogradu te izvoditi specifične zahvate zelene rezidbe.
  • Oblikovati sustave uzgoja vinove loze (uzgojne oblike) rezom u zrelo i u zeleno te opisati njihove karakteristike.
  • Identificirati oštećenja vinove loze izazvana abiotskim i biotskim činiteljima te provesti mjere za ublažavanje negativnih posljedica oštećenja.
  • Organizirati rasadničarsku proizvodnju loznih cijepova.
  • Odrediti prikladan termin i način berbe te organizirati berbu grožđa.