You are here

Osnove ekonomike poduzeća

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Osnove ekonomije.Temeljni elementi ponude i potražnje. Ponuda i potražnja na pojedinačnim tržištima. Proizvodnja i organizacija poduzeća. Analiza troškova. Ponuda i određivanje cijena na tržištima potpune konkurencije. Dohoci i određivanje cijena proizvodnih čimbenika. Nadnice i tržište rada. Potrošnja i investicije. Model multiplikatora. Konjunkturni ciklusi i nezaposlenost. Troškovi inflacije . Osnovi ekonomike poduzeća. Pojam poduzeća, poduzetnika i poduzetništva. Gospodarski i društveni preduvjeti osnivanja i uspješnog rada poduzeća. Poslovanje poduzeća: načela poslovanja, planiranje i financiranje poduzeća. Teorija troškova: pojam i vrste troškova, mjesta troškova, ovisnost troškova o iskorištenju kapaciteta, vrste i metode kalkulacije, proračun troškova i primjena teorije troškova u politici. Poslovni rezultat: obračun poslovanja i utvrđivanje vrijednosti poduzeća. Uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja u poduzeću: proizvodnost, ekonomičnost i rentabilnost. Ekonomika poslovanja, izvora, radnog procesa i funkcija