You are here

Mogućnost dodatnog prihoda prodajom fotografskih uradaka studenata


Veleučilište u Rijeci prijavilo je svoju domenu @veleri.hr na platformu http://www.alamy.com/.

Time su naši studenti dobili mogućnost nuditi i prodavati svoje fotografske uratke bez provizije preko Alamy platforme (sljedeće dvije godine) i ostvariti dodatan izvor prihoda.
Na platformu se potrebno prijaviti preko linka https://www.alamy.com/registration/contributor-signup.aspx koristeći @veleri.hr e-mail i izabirući "Student" kao vrstu korisnika.
U polje koje se zatim otvori potrebno je ubaciti pristupni kod ekSg8cv

Studenti koji žele pomoć mogu se obratiti na e-mail students@alamy.com (službena e-mail adresa Alamy platforme - upite treba pisati na engleskom jeziku).