You are here

PRIZNAVANJE ISPITA/PRETHODNOG UČENJA ZA LJETNI SEMESTAR


Mole se studenti koji žele da im se priznaju položeni ispiti tj. ECTS bodovi/ishodi učenja da prouče Pravilnik o priznavanju i vrednovanju  prethodnog učenja (obratiti pažnju na čl. 11), te u skladu s time ispune Zahtjev za priznavanje prethodnog učenja.

Ispunjeni Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti osobno ili poštom u Pisarnicu Veleučilišta u Rijeci (za studije koji se izvode u Rijeci i Pazinu dokumentaciju dostaviti u Rijeku, za studije koji se izvode u Poreču dokumentaciju dostaviti u Poreč - vidjeti napomenu na Zahtjevu) 

Poveznica na obrazac

Zahtjev za priznavanje prethodnog učenja za kolegije ljetnog semestra potrebno je predati od 21. siječnja 2019. do 15. ožujka 2019. godine.

Poveznica na pravilnik