You are here

Poslovna analiza i kontrola

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi temeljne značajke i ulogu sustava internih kontrola i kontrolnih postupaka.
  • Utvrditi temeljna obilježja, sadržaj i ulogu kontrolinga, interne i eksterne revizije.
  • Odabrati ključne podatke te odgovarajuće pokazatelje za ocjenu poslovanja i pripremu informacija za donošenje poslovnih odluka.
  • Analizirati računovodstvene informacije odabirom odgovarajuće metode i argumentirati ocjenu.
  • Analizirati specifičnosti područja kontrole i analize temeljem samostalno provedenog istraživanja.