You are here

Poslovna analiza i kontrola

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u analizu i kontrolu. Metode analize, metoda uspoređivanja, metoda raščlanjivanja, metoda izolacije i eliminacije i metoda korelacije. Analiza financijskog rezultata: analiza formiranja financijskog rezultata, analiza raspodjele odnosno pokrića financijskog rezultata, pokazatelji financijskog rezultata. Analiza prihoda: analiza prihoda od prodaje, analiza ostalih prihoda. Analiza troškova: analiza obujma i strukture troškova, analiza pojedinih vrsta troškova. Analiza imovine. Analiza financijske situacije. Analiza djelatnika. Analiza funkcija.

Kontrola u poduzetništvu. Značaj kontrole za kvalitetu poslovanja. Kontrola i financijski rezultat.