You are here

Poduzetničke vještine

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Samovrednovati razinu osobnih vještina, upravljanja razvojem samosvijesti, vremenom i stresom.
  • Kritički prosuđivati poslovne situacije i koristiti alate za rješavanje problema.
  • Argumentirati mišljenje u komunikaciji, rješavati konflikte i motivirati suradnike.
  • Samovrednovati osobne kompetencije za vlastiti razvoj i suradnju u timu u različitim ulogama.
  • Utvrditi potrebe i prepreke te okvir za uvođenje osobnih i organizacijskih promjena.