You are here

Upravljanje projektima

Okvirni sadržaj predmeta: 

Definiranje projekata u poduzeću. Inovacije i projekti. Projekt kao struktura ciljeva i aktivnosti. Projekt u poslovnom sistemu. Projektna djelatnost u poduzeću. Programiranje razvoja u poduzeću. Modeli organizacije izvođenja projekata. Upravljanje projektima. Osnovni projektni pojmovi. Vrste projekata. Faze projekata. Životni ciklus projekta. Struktura projekta. Uklapanje projektne u linijsku organizaciju. Upravljanje promjenama.