You are here

Inovacije i poduzetništvo

Okvirni sadržaj predmeta: 

Praksa i izvori inovacija. Tehnološki i ekonomski aspekt inovacija. Vrste inovacija. Difuzija inovacija. Ciljevi inovacija. Deset pravila efikasnog istraživanja. Inovativne strategije – strategije novih proizvoda, proaktivni proces razvoja novih proizvoda. Organiziranje za inovativnost – formalna organizacija, neformalna organizacija: koordiniranje, neformalna organizacija: uloge, tipični organizacijski problemi; situacije, dijagnoza i akcija. Praksa poduzetništva. Poduzetničke strategije.

Upravljanje inovacijama, izvori inovacija, rizik i neizvjesnost; inovacijski procesi; karakteristike inovativnih poduzeća; inovacijske strategije: razvoj novog proizvoda, kontinuirano unapređenje, istraživanje i transfer tehnologije; strateški savezi, modeli upravljanja inovacijama; mjerenje inovacijskog potencijala organizacije.