You are here

dr. sc. Bojan Hlača, profesor visoke škole

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 16:30 - 17:30
SRI 8:00 - 9:00
Uz prethodnu najavu e-mailom
Kabinet: 
435
Telefon: 
353-735
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij prometa - Robni tokovi i terminali
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij prometa - Robno distribucijski centri i terminali
Stručni studij prometa - Prometni koridori i robni tokovi
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij prometa - Prometni koridori i robni tokovi
Ogulin
Stručni studij prometa - Prometni koridori i robni tokovi

Asistent na kolegijima: