You are here

Operacijska istraživanja

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Problemi linearnog programiranja, simpleks metoda, revidirana simpleks metoda, dualna simpleks metoda, cjelobrojno linearno programiranje. Problemi transporta i distribucije. Kvadratno programiranje. Dinamičko programiranje. Mrežno planiranje. Teorija strategijskih igara. Modeli zaliha. Nova područja operacijskih istraživanja.
Aplikacija teoretskih postavki na predavanjima kroz izradu zadataka na vježbama. Timski su dužni obraditi po jedan problem iz poduzeća. Korištenje specifičnih programskih paketa na računalu.